Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Evas Ridesenter As
Juridisk navn:  Evas Ridesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91387342
Haugen Haugen Fax:
6770 Nordfjordeid 6770 Nordfjordeid
Fylke: Kommune:
Vestland Stad
Org.nr: 914751322
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/19/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nord-Vest Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.69%
Resultat  
  
250%
Egenkapital  
  
43.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 362.000 356.000 456.000 475.000 460.000
Resultat: 21.000 6.000 -46.000 -6.000 -22.000
Egenkapital: -27.000 -48.000 -53.000 -7.000 -1.000
Regnskap for  Evas Ridesenter As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 362.000 356.000 456.000 475.000 460.000
Driftskostnader -341.000 -350.000 -503.000 -481.000 -483.000
Driftsresultat 21.000 6.000 -47.000 -6.000 -22.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 21.000 6.000 -46.000 -6.000 -22.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 21.000 6.000 -46.000 -6.000 -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 35.000 31.000 31.000 31.000 31.000
Sum eiendeler 35.000 31.000 31.000 31.000 31.000
Sum opptjent egenkapital -48.000 -69.000 -75.000 -28.000 -22.000
Sum egenkapital -27.000 -48.000 -53.000 -7.000 -1.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 62.000 78.000 84.000 37.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 362.000 356.000 456.000 475.000 460.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 362.000 356.000 456.000 475.000 460.000
Varekostnad -42.000 -38.000 -88.000 -89.000 -99.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -299.000 -312.000 -415.000 -392.000 -384.000
Driftskostnader -341.000 -350.000 -503.000 -481.000 -483.000
Driftsresultat 21.000 6.000 -47.000 -6.000 -22.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 21.000 6.000 -46.000 -6.000 -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000
Sum omløpsmidler 35.000 31.000 31.000 31.000 31.000
Sum eiendeler 35.000 31.000 31.000 31.000 31.000
Sum opptjent egenkapital -48.000 -69.000 -75.000 -28.000 -22.000
Sum egenkapital -27.000 -48.000 -53.000 -7.000 -1.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 0 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 59.000 78.000 83.000 37.000 31.000
Sum kortsiktig gjeld 62.000 78.000 84.000 37.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -27.000 -47.000 -53.000 -6.000 0
Likviditetsgrad 1 0.6 0.4 0.4 0.8 1.0
Likviditetsgrad 2 0.6 0.4 0.4 0.8 1.1
Soliditet -77.1 -23.3 -3.3
Resultatgrad 5.8 1.7 -10.3 -1.3 -4.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.3 -1.6 -1.6 -5.3 -31.0
Total kapitalrentabilitet 6 2 -151.6 -73.3
Signatur
13.01.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex