Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Evanger Pølsefabrikk AS
Juridisk navn:  Evanger Pølsefabrikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56521671
Evanger Evanger Fax: 56516358
5707 Evanger 5707 Evanger
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 847703342
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 6/30/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautoriserte Revisorer Klyve & Sunde As
Regnskapsfører: Økonomisenteret Voss As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.44%
Resultat  
  
115.03%
Egenkapital  
  
17.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 12.439.000 11.797.000 11.258.000 11.650.000 11.577.000
Resultat: 329.000 153.000 -223.000 -218.000 135.000
Egenkapital: 2.193.000 1.865.000 1.712.000 1.935.000 2.153.000
Regnskap for  Evanger Pølsefabrikk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 12.439.000 11.797.000 11.258.000 11.650.000 11.577.000
Driftskostnader -11.933.000 -11.431.000 -11.270.000 -11.737.000 -11.338.000
Driftsresultat 505.000 365.000 -13.000 -87.000 239.000
Finansinntekter 0 0 0 12.000 11.000
Finanskostnader -176.000 -213.000 -210.000 -144.000 -116.000
Finans -176.000 -213.000 -210.000 -132.000 -105.000
Resultat før skatt 329.000 153.000 -223.000 -218.000 135.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 329.000 153.000 -223.000 -218.000 135.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.097.000 1.107.000 1.263.000 1.353.000 1.380.000
Sum omløpsmidler 3.089.000 3.711.000 3.653.000 3.150.000 3.421.000
Sum eiendeler 4.186.000 4.818.000 4.916.000 4.503.000 4.801.000
Sum opptjent egenkapital 1.993.000 1.665.000 1.512.000 1.735.000 1.953.000
Sum egenkapital 2.193.000 1.865.000 1.712.000 1.935.000 2.153.000
Sum langsiktig gjeld 606.000 719.000 831.000 944.000 1.056.000
Sum kortsiktig gjeld 1.386.000 2.235.000 2.374.000 1.625.000 1.592.000
Sum gjeld og egenkapital 4.185.000 4.819.000 4.917.000 4.504.000 4.801.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.439.000 11.797.000 11.258.000 11.650.000 11.577.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 12.439.000 11.797.000 11.258.000 11.650.000 11.577.000
Varekostnad -7.011.000 -6.717.000 -6.251.000 -6.804.000 -7.108.000
Lønninger -3.369.000 -3.456.000 -3.807.000 -3.698.000 -3.165.000
Avskrivning -149.000 -156.000 -157.000 -188.000 -180.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.404.000 -1.102.000 -1.055.000 -1.047.000 -885.000
Driftskostnader -11.933.000 -11.431.000 -11.270.000 -11.737.000 -11.338.000
Driftsresultat 505.000 365.000 -13.000 -87.000 239.000
Finansinntekter 0 0 0 12.000 11.000
Finanskostnader -176.000 -213.000 -210.000 -144.000 -116.000
Finans -176.000 -213.000 -210.000 -132.000 -105.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 329.000 153.000 -223.000 -218.000 135.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 151.000 169.000 191.000 214.000 232.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 706.000 699.000 832.000 899.000 908.000
Sum varige driftsmidler 857.000 867.000 1.023.000 1.113.000 1.140.000
Sum finansielle anleggsmidler 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000
Sum anleggsmidler 1.097.000 1.107.000 1.263.000 1.353.000 1.380.000
Varebeholdning 2.069.000 1.989.000 2.025.000 1.622.000 1.748.000
Kundefordringer 751.000 1.536.000 1.386.000 1.386.000 1.419.000
Andre fordringer 76.000 40.000 15.000 3.000 147.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 192.000 146.000 228.000 139.000 108.000
Sum omløpsmidler 3.089.000 3.711.000 3.653.000 3.150.000 3.421.000
Sum eiendeler 4.186.000 4.818.000 4.916.000 4.503.000 4.801.000
Sum opptjent egenkapital 1.993.000 1.665.000 1.512.000 1.735.000 1.953.000
Sum egenkapital 2.193.000 1.865.000 1.712.000 1.935.000 2.153.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.021.000 1.182.000 538.000 612.000
Sum langsiktig gjeld 606.000 719.000 831.000 944.000 1.056.000
Leverandørgjeld 288.000 113.000 140.000 97.000 115.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 700.000 658.000 631.000 592.000 516.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 397.000 443.000 421.000 399.000 349.000
Sum kortsiktig gjeld 1.386.000 2.235.000 2.374.000 1.625.000 1.592.000
Sum gjeld og egenkapital 4.185.000 4.819.000 4.917.000 4.504.000 4.801.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.703.000 1.476.000 1.279.000 1.525.000 1.829.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.7 1.5 1.9 2.1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.7 0.9 1.1
Soliditet 52.4 38.7 34.8 4 44.8
Resultatgrad 4.1 3.1 -0.1 -0.7 2.1
Rentedekningsgrad 2.9 1.7 -0.1 -0.6 2.2
Gjeldsgrad 0.9 1.6 1.9 1.3 1.2
Total kapitalrentabilitet 12.1 7.6 -0.3 -1.7 5.2
Signatur
10.01.2020
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
DAGLEG LEIAR OG STYRELEIAR I FELLESSKAP.
Prokurister
10.01.2020
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisor kan ikke uttale seg om årsregnskapet og årsberetningen
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex