Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eugen As
Juridisk navn:  Eugen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22886850
Håndverksveien 31 Håndverksveien 31 Fax: 22886851
1405 Langhus 1405 Langhus
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 913154975
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 42
Etableringsdato: 5/10/1977
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.36%
Resultat  
  
-10.9%
Egenkapital  
  
-3.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 223.717.000 244.114.000 236.178.000 213.171.000 195.063.000
Resultat: 5.197.000 5.833.000 4.070.000 10.434.000 4.081.000
Egenkapital: 21.760.000 22.524.000 18.060.000 14.725.000 10.652.000
Regnskap for  Eugen As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 223.717.000 244.114.000 236.178.000 213.171.000 195.063.000
Driftskostnader -218.638.000 -238.326.000 -232.167.000 -211.137.000 -191.003.000
Driftsresultat 5.079.000 5.787.000 4.011.000 2.034.000 4.060.000
Finansinntekter 119.000 46.000 61.000 8.430.000 105.000
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 -31.000 -84.000
Finans 118.000 46.000 59.000 8.399.000 21.000
Resultat før skatt 5.197.000 5.833.000 4.070.000 10.434.000 4.081.000
Skattekostnad -1.141.000 -1.369.000 -735.000 -422.000 -535.000
Årsresultat 4.056.000 4.464.000 3.335.000 10.012.000 3.546.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 992.000 1.313.000 1.995.000 2.419.000 2.463.000
Sum omløpsmidler 38.757.000 42.701.000 41.359.000 35.943.000 30.001.000
Sum eiendeler 39.749.000 44.014.000 43.354.000 38.362.000 32.464.000
Sum opptjent egenkapital 21.660.000 22.424.000 17.960.000 14.625.000 10.552.000
Sum egenkapital 21.760.000 22.524.000 18.060.000 14.725.000 10.652.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 944.000
Sum kortsiktig gjeld 17.988.000 21.490.000 25.294.000 23.638.000 20.868.000
Sum gjeld og egenkapital 39.748.000 44.014.000 43.354.000 38.363.000 32.464.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 223.530.000 243.929.000 235.944.000 213.000.000 194.970.000
Andre inntekter 187.000 185.000 234.000 171.000 92.000
Driftsinntekter 223.717.000 244.114.000 236.178.000 213.171.000 195.063.000
Varekostnad -164.030.000 -178.322.000 -175.123.000 -158.906.000 -147.706.000
Lønninger -24.412.000 -25.829.000 -24.221.000 -22.372.000 -17.457.000
Avskrivning -113.000 -535.000 -491.000 -421.000 -411.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -30.083.000 -33.640.000 -32.332.000 -29.438.000 -25.429.000
Driftskostnader -218.638.000 -238.326.000 -232.167.000 -211.137.000 -191.003.000
Driftsresultat 5.079.000 5.787.000 4.011.000 2.034.000 4.060.000
Finansinntekter 119.000 46.000 61.000 8.430.000 105.000
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 -31.000 -84.000
Finans 118.000 46.000 59.000 8.399.000 21.000
Konsernbidrag 0 0 0 -440.000 0
Utbytte -5.000.000 0 0 -5.500.000 0
Årsresultat 4.056.000 4.464.000 3.335.000 10.012.000 3.546.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 372.000 500.000 405.000 324.000 329.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 143.000 221.000 690.000 1.111.000 1.092.000
Driftsløsøre 101.000 136.000 334.000 0 0
Sum varige driftsmidler 245.000 357.000 1.024.000 1.491.000 1.567.000
Sum finansielle anleggsmidler 375.000 456.000 566.000 604.000 567.000
Sum anleggsmidler 992.000 1.313.000 1.995.000 2.419.000 2.463.000
Varebeholdning 5.941.000 4.868.000 3.909.000 3.078.000 2.812.000
Kundefordringer 14.332.000 16.802.000 18.412.000 11.812.000 13.989.000
Andre fordringer 11.420.000 13.378.000 11.992.000 9.105.000 9.799.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.065.000 7.653.000 7.045.000 11.948.000 3.401.000
Sum omløpsmidler 38.757.000 42.701.000 41.359.000 35.943.000 30.001.000
Sum eiendeler 39.749.000 44.014.000 43.354.000 38.362.000 32.464.000
Sum opptjent egenkapital 21.660.000 22.424.000 17.960.000 14.625.000 10.552.000
Sum egenkapital 21.760.000 22.524.000 18.060.000 14.725.000 10.652.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 227.000 445.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 944.000
Leverandørgjeld 12.254.000 14.501.000 18.935.000 11.977.000 16.310.000
Betalbar skatt 1.014.000 1.457.000 816.000 417.000 535.000
Skyldig offentlige avgifter 2.495.000 2.760.000 2.735.000 3.167.000 2.130.000
Utbytte -5.000.000 0 0 -5.500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.225.000 2.545.000 2.363.000 2.577.000 1.892.000
Sum kortsiktig gjeld 17.988.000 21.490.000 25.294.000 23.638.000 20.868.000
Sum gjeld og egenkapital 39.748.000 44.014.000 43.354.000 38.363.000 32.464.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.769.000 21.211.000 16.065.000 12.305.000 9.133.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2 1.6 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 1.8 1.8 1.5 1.4 1.4
Soliditet 54.7 51.2 41.7 38.4 32.8
Resultatgrad 2.3 2.4 1.7 1 2.1
Rentedekningsgrad 5 2005.5 65.6 49.6
Gjeldsgrad 0.8 1 1.4 1.6 2.0
Total kapitalrentabilitet 13.1 13.3 9.4 27.3 12.8
Signatur
10.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.02.2017
PROKURA HVER FOR SEG
OLSEN JARLE
TANGEN MAY IREN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex