Etterstad Videregående Skoles Fond For Maritim Utdanning
Juridisk navn:  Etterstad Videregående Skoles Fond For Maritim Utdanning
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22193131
Etterstad Videregående Skole Etterstadsletta 5 Etterstad Videregående Skole Etterstadsletta 5 Fax: 22680267
0660 Oslo 660 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 979387040
Aksjekapital: 1.402.000 NOK
Etableringsdato: 11/11/1996
Foretakstype: STI
Revisor: Pkf Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
720%
Resultat  
  
288.89%
Egenkapital  
  
1.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 41.000 5.000 27.000 29.000 12.000
Resultat: 17.000 -9.000 -136.000 16.000 0
Egenkapital: 1.402.000 1.385.000 1.394.000 1.530.000 1.514.000
Regnskap for  Etterstad Videregående Skoles Fond For Maritim Utdanning
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 41.000 5.000 27.000 29.000 12.000
Driftskostnader -25.000 -14.000 -163.000 -13.000 -12.000
Driftsresultat 17.000 -9.000 -136.000 16.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 17.000 -9.000 -136.000 16.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 17.000 -9.000 -136.000 16.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.090.000 1.050.000 1.045.000 521.000 496.000
Sum omløpsmidler 311.000 335.000 349.000 1.009.000 1.018.000
Sum eiendeler 1.401.000 1.385.000 1.394.000 1.530.000 1.514.000
Sum opptjent egenkapital 0 259.000 269.000 0 394.000
Sum egenkapital 1.402.000 1.385.000 1.394.000 1.530.000 1.514.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.402.000 1.385.000 1.394.000 1.530.000 1.513.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.000 5.000 27.000 29.000 12.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 41.000 5.000 27.000 29.000 12.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -14.000 -163.000 -13.000 -12.000
Driftskostnader -25.000 -14.000 -163.000 -13.000 -12.000
Driftsresultat 17.000 -9.000 -136.000 16.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 17.000 -9.000 -136.000 16.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.090.000 1.050.000 1.045.000 521.000 496.000
Sum anleggsmidler 1.090.000 1.050.000 1.045.000 521.000 496.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 311.000 335.000 349.000 1.009.000 1.018.000
Sum omløpsmidler 311.000 335.000 349.000 1.009.000 1.018.000
Sum eiendeler 1.401.000 1.385.000 1.394.000 1.530.000 1.514.000
Sum opptjent egenkapital 0 259.000 269.000 0 394.000
Sum egenkapital 1.402.000 1.385.000 1.394.000 1.530.000 1.514.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.402.000 1.385.000 1.394.000 1.530.000 1.513.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 311.000 335.000 349.000 1.009.000 1.018.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 100.0
Resultatgrad 41.5 -503.7 55.2 0.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 1.2 -0.6 -9.8 1 0.0
Signatur
09.12.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex