Ess Partner Eiendom AS
Juridisk navn:  Ess Partner Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75586878
Rønvikfjæra 1 Rønvikfjæra 1 Fax: 75584082
8012 Bodø 8012 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 846196692
Aksjekapital: 602.000 NOK
Etableringsdato: 1/5/1988 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
99.71%
Resultat  
  
216.7%
Egenkapital  
  
77.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.172.000 5.594.000 924.000 808.000 768.000
Resultat: 1.517.000 479.000 1.412.000 606.000 338.000
Egenkapital: 2.742.000 1.541.000 1.150.000 683.000 155.000
Regnskap for  Ess Partner Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.172.000 5.594.000 924.000 808.000 768.000
Driftskostnader -9.507.000 -4.951.000 -798.000 -584.000 -601.000
Driftsresultat 1.666.000 644.000 127.000 223.000 167.000
Finansinntekter 56.000 19.000 1.444.000 533.000 348.000
Finanskostnader -205.000 -183.000 -159.000 -150.000 -178.000
Finans -149.000 -164.000 1.285.000 383.000 170.000
Resultat før skatt 1.517.000 479.000 1.412.000 606.000 338.000
Skattekostnad -316.000 -88.000 -145.000 -79.000 -135.000
Årsresultat 1.201.000 391.000 1.267.000 528.000 203.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.812.000 7.005.000 5.235.000 4.346.000 4.385.000
Sum omløpsmidler 1.645.000 1.981.000 3.497.000 790.000 555.000
Sum eiendeler 9.457.000 8.986.000 8.732.000 5.136.000 4.940.000
Sum opptjent egenkapital 2.140.000 939.000 548.000 81.000 -1.167.000
Sum egenkapital 2.742.000 1.541.000 1.150.000 683.000 155.000
Sum langsiktig gjeld 6.140.000 6.563.000 6.436.000 4.318.000 4.423.000
Sum kortsiktig gjeld 1.074.000 882.000 1.147.000 135.000 362.000
Sum gjeld og egenkapital 9.956.000 8.986.000 8.733.000 5.136.000 4.940.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.416.000 4.838.000 0 88.000 48.000
Andre inntekter 756.000 756.000 924.000 720.000 720.000
Driftsinntekter 11.172.000 5.594.000 924.000 808.000 768.000
Varekostnad -8.694.000 -4.194.000 -1.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -535.000 -537.000 -559.000 -389.000 -389.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -278.000 -220.000 -238.000 -195.000 -212.000
Driftskostnader -9.507.000 -4.951.000 -798.000 -584.000 -601.000
Driftsresultat 1.666.000 644.000 127.000 223.000 167.000
Finansinntekter 56.000 19.000 1.444.000 533.000 348.000
Finanskostnader -205.000 -183.000 -159.000 -150.000 -178.000
Finans -149.000 -164.000 1.285.000 383.000 170.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -800.000 0 0
Årsresultat 1.201.000 391.000 1.267.000 528.000 203.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.622.000 2.867.000 1.642.000 2.012.000 2.381.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 946.000 1.194.000 1.484.000 323.000 343.000
Sum varige driftsmidler 4.218.000 4.061.000 3.126.000 2.335.000 2.724.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.594.000 2.945.000 2.109.000 2.011.000 1.661.000
Sum anleggsmidler 7.812.000 7.005.000 5.235.000 4.346.000 4.385.000
Varebeholdning 109.000 57.000 12.000 12.000 12.000
Kundefordringer 704.000 126.000 830.000 210.000 215.000
Andre fordringer 0 1.731.000 2.156.000 506.000 317.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 832.000 68.000 499.000 63.000 12.000
Sum omløpsmidler 1.645.000 1.981.000 3.497.000 790.000 555.000
Sum eiendeler 9.457.000 8.986.000 8.732.000 5.136.000 4.940.000
Sum opptjent egenkapital 2.140.000 939.000 548.000 81.000 -1.167.000
Sum egenkapital 2.742.000 1.541.000 1.150.000 683.000 155.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.140.000 6.563.000 6.436.000 4.318.000 4.423.000
Leverandørgjeld 150.000 0 7.000 27.000 107.000
Betalbar skatt 288.000 88.000 87.000 79.000 135.000
Skyldig offentlige avgifter 450.000 0 5.000 0 91.000
Utbytte 0 0 -800.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 186.000 794.000 248.000 30.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 1.074.000 882.000 1.147.000 135.000 362.000
Sum gjeld og egenkapital 9.956.000 8.986.000 8.733.000 5.136.000 4.940.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 571.000 1.099.000 2.350.000 655.000 193.000
Likviditetsgrad 1 1.5 2.2 3 5.9 1.5
Likviditetsgrad 2 1.4 2.2 3 5.8 1.6
Soliditet 27.5 17.1 13.2 13.3 3.1
Resultatgrad 14.9 11.5 13.7 27.6 21.7
Rentedekningsgrad 8.1 3.5 0.8 5.0 2.9
Gjeldsgrad 2.6 4.8 6.6 6.5 30.9
Total kapitalrentabilitet 17.3 7.4 1 14.7 10.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex