Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Espira Scala Hundvåg As
Juridisk navn:  Espira Scala Hundvåg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47478300
Postboks 353 Helganesvegen 47 Fax: 51217006
4291 Kopervik 4262 Avaldsnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 988201030
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 4/26/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.75%
Resultat  
  
69.7%
Egenkapital  
  
36.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 15.281.000 13.923.000 12.433.000 7.181.000 13.648.000
Resultat: 1.361.000 802.000 -910.000 255.000 79.000
Egenkapital: 950.000 695.000 86.000 777.000 586.000
Regnskap for  Espira Scala Hundvåg As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 15.281.000 13.923.000 12.433.000 7.181.000 13.648.000
Driftskostnader -13.811.000 -12.987.000 -12.917.000 -6.715.000 -13.118.000
Driftsresultat 1.470.000 936.000 -484.000 466.000 530.000
Finansinntekter 33.000 23.000 17.000 1.000 10.000
Finanskostnader -142.000 -156.000 -443.000 -212.000 -460.000
Finans -109.000 -133.000 -426.000 -211.000 -450.000
Resultat før skatt 1.361.000 802.000 -910.000 255.000 79.000
Skattekostnad -312.000 -193.000 219.000 -64.000 -23.000
Årsresultat 1.049.000 609.000 -691.000 191.000 56.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.855.000 8.837.000 8.702.000 8.859.000 9.361.000
Sum omløpsmidler 3.246.000 2.842.000 1.728.000 3.056.000 3.376.000
Sum eiendeler 12.101.000 11.679.000 10.430.000 11.915.000 12.737.000
Sum opptjent egenkapital 850.000 595.000 -14.000 191.000 0
Sum egenkapital 950.000 695.000 86.000 777.000 586.000
Sum langsiktig gjeld 8.461.000 8.786.000 9.183.000 9.528.000 9.641.000
Sum kortsiktig gjeld 2.690.000 2.198.000 1.162.000 1.610.000 2.509.000
Sum gjeld og egenkapital 12.101.000 11.679.000 10.431.000 11.915.000 12.736.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 1.344.000 2.237.000
Andre inntekter 15.281.000 13.923.000 12.433.000 5.837.000 11.411.000
Driftsinntekter 15.281.000 13.923.000 12.433.000 7.181.000 13.648.000
Varekostnad 0 0 0 -258.000 -481.000
Lønninger -10.943.000 -9.862.000 -9.717.000 -5.431.000 -10.568.000
Avskrivning -529.000 -478.000 -378.000 -229.000 -477.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.339.000 -2.647.000 -2.822.000 -797.000 -1.592.000
Driftskostnader -13.811.000 -12.987.000 -12.917.000 -6.715.000 -13.118.000
Driftsresultat 1.470.000 936.000 -484.000 466.000 530.000
Finansinntekter 33.000 23.000 17.000 1.000 10.000
Finanskostnader -142.000 -156.000 -443.000 -212.000 -460.000
Finans -109.000 -133.000 -426.000 -211.000 -450.000
Konsernbidrag -794.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -250.000
Årsresultat 1.049.000 609.000 -691.000 191.000 56.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 6.000 199.000 0 24.000
Fast eiendom 8.665.000 8.684.000 8.377.000 8.697.000 8.860.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 191.000 146.000 127.000 162.000 476.000
Sum varige driftsmidler 8.855.000 8.831.000 8.504.000 8.859.000 9.337.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.855.000 8.837.000 8.702.000 8.859.000 9.361.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 41.000 65.000 314.000 415.000 218.000
Andre fordringer 540.000 706.000 599.000 1.365.000 1.070.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 235.000 213.000 287.000 1.276.000 2.088.000
Sum omløpsmidler 3.246.000 2.842.000 1.728.000 3.056.000 3.376.000
Sum eiendeler 12.101.000 11.679.000 10.430.000 11.915.000 12.737.000
Sum opptjent egenkapital 850.000 595.000 -14.000 191.000 0
Sum egenkapital 950.000 695.000 86.000 777.000 586.000
Sum avsetninger til forpliktelser 82.000 0 0 21.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.106.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.461.000 8.786.000 9.183.000 9.528.000 9.641.000
Leverandørgjeld 395.000 1.309.000 229.000 435.000 574.000
Betalbar skatt 0 -19.000 19.000 19.000 0
Skyldig offentlige avgifter 508.000 439.000 443.000 594.000 579.000
Utbytte 0 0 0 0 -250.000
Annen kortsiktig gjeld 681.000 469.000 471.000 561.000 1.106.000
Sum kortsiktig gjeld 2.690.000 2.198.000 1.162.000 1.610.000 2.509.000
Sum gjeld og egenkapital 12.101.000 11.679.000 10.431.000 11.915.000 12.736.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 556.000 644.000 566.000 1.446.000 867.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.5 1.9 1.3
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.5 1.9 1.4
Soliditet 7.9 6 0.8 6.5 4.6
Resultatgrad 9.6 6.7 -3.9 6.5 3.9
Rentedekningsgrad 10.4 6 -1.1 2.2 1.2
Gjeldsgrad 11.7 15.8 120.3 14.3 20.7
Total kapitalrentabilitet 12.4 8.2 -4.5 3.9 4.2
Signatur
12.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.04.2017
PROKURA
RISANGER GEIR EGIL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex