Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Espira Kulturstien As
Juridisk navn:  Espira Kulturstien As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35536067
Postboks 353 Helganesvegen 47 Fax:
4291 Kopervik 4262 Avaldsnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 989557718
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 2/15/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.48%
Resultat  
  
-60.5%
Egenkapital  
  
-1.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 14.850.000 15.073.000 7.354.000 14.102.000 13.657.000
Resultat: 621.000 1.572.000 479.000 292.000 766.000
Egenkapital: 1.022.000 1.037.000 953.000 590.000 368.000
Regnskap for  Espira Kulturstien As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 14.850.000 15.073.000 7.354.000 14.102.000 13.657.000
Driftskostnader -14.163.000 -13.405.000 -6.823.000 -13.710.000 -12.753.000
Driftsresultat 687.000 1.668.000 530.000 393.000 904.000
Finansinntekter 60.000 39.000 6.000 11.000 20.000
Finanskostnader -125.000 -135.000 -57.000 -112.000 -158.000
Finans -65.000 -96.000 -51.000 -101.000 -138.000
Resultat før skatt 621.000 1.572.000 479.000 292.000 766.000
Skattekostnad -126.000 -352.000 -116.000 -70.000 -115.000
Årsresultat 495.000 1.220.000 363.000 222.000 652.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.916.000 7.161.000 7.302.000 7.390.000 7.563.000
Sum omløpsmidler 6.105.000 3.850.000 5.906.000 3.293.000 2.788.000
Sum eiendeler 13.021.000 11.011.000 13.208.000 10.683.000 10.351.000
Sum opptjent egenkapital 922.000 937.000 853.000 490.000 268.000
Sum egenkapital 1.022.000 1.037.000 953.000 590.000 368.000
Sum langsiktig gjeld 6.660.000 7.025.000 7.360.000 7.492.000 7.770.000
Sum kortsiktig gjeld 5.339.000 2.948.000 4.894.000 2.600.000 2.214.000
Sum gjeld og egenkapital 13.021.000 11.010.000 13.207.000 10.682.000 10.352.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 14.850.000 15.073.000 7.354.000 14.102.000 13.657.000
Driftsinntekter 14.850.000 15.073.000 7.354.000 14.102.000 13.657.000
Varekostnad 0 0 -189.000 -366.000 -373.000
Lønninger -11.206.000 -10.413.000 -5.558.000 -11.114.000 -10.351.000
Avskrivning -316.000 -291.000 -109.000 -215.000 -212.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.641.000 -2.701.000 -967.000 -2.015.000 -1.817.000
Driftskostnader -14.163.000 -13.405.000 -6.823.000 -13.710.000 -12.753.000
Driftsresultat 687.000 1.668.000 530.000 393.000 904.000
Finansinntekter 60.000 39.000 6.000 11.000 20.000
Finanskostnader -125.000 -135.000 -57.000 -112.000 -158.000
Finans -65.000 -96.000 -51.000 -101.000 -138.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -510.000 -1.136.000 0 0 0
Årsresultat 495.000 1.220.000 363.000 222.000 652.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.826.000 7.019.000 7.205.000 7.295.000 7.473.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 90.000 142.000 96.000 95.000 90.000
Sum varige driftsmidler 6.916.000 7.161.000 7.302.000 7.390.000 7.563.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.916.000 7.161.000 7.302.000 7.390.000 7.563.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 50.000 85.000 0 89.000 166.000
Andre fordringer 514.000 1.830.000 1.051.000 1.314.000 849.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 278.000 267.000 4.855.000 1.890.000 1.773.000
Sum omløpsmidler 6.105.000 3.850.000 5.906.000 3.293.000 2.788.000
Sum eiendeler 13.021.000 11.011.000 13.208.000 10.683.000 10.351.000
Sum opptjent egenkapital 922.000 937.000 853.000 490.000 268.000
Sum egenkapital 1.022.000 1.037.000 953.000 590.000 368.000
Sum avsetninger til forpliktelser 222.000 240.000 227.000 185.000 115.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.660.000 7.025.000 7.360.000 7.492.000 7.770.000
Leverandørgjeld 378.000 332.000 152.000 227.000 174.000
Betalbar skatt 0 74.000 74.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 531.000 534.000 598.000 706.000 689.000
Utbytte -510.000 -1.136.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.430.000 2.009.000 4.070.000 1.667.000 1.352.000
Sum kortsiktig gjeld 5.339.000 2.948.000 4.894.000 2.600.000 2.214.000
Sum gjeld og egenkapital 13.021.000 11.010.000 13.207.000 10.682.000 10.352.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 766.000 902.000 1.012.000 693.000 574.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.3 1.2 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1.3 1.2 1.3 1.3
Soliditet 7.8 9.4 7.2 5.5 3.6
Resultatgrad 4.6 11.1 7.2 2.8 6.6
Rentedekningsgrad 5.5 12.4 9.3 3.5 5.8
Gjeldsgrad 11.7 9.6 12.9 17.1 27.1
Total kapitalrentabilitet 5.7 15.5 4.1 3.8 8.9
Signatur
11.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.05.2017
PROKURA
RISANGER GEIR EGIL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex