Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Espira Akademiet AS
Juridisk navn:  Espira Akademiet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 353 Helganesvegen 47 Fax: 52855020
4291 Kopervik 4262 Avaldsnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 966825855
Aksjekapital: 140.000 NOK
Etableringsdato: 6/11/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-71.27%
Resultat  
  
-392.54%
Egenkapital  
  
-33.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.745.000 6.073.000 5.574.000 4.866.000 7.025.000
Resultat: -196.000 67.000 -7.000 -761.000 -1.710.000
Egenkapital: 309.000 462.000 456.000 461.000 460.000
Regnskap for  Espira Akademiet AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.745.000 6.073.000 5.574.000 4.866.000 7.025.000
Driftskostnader -1.945.000 -6.008.000 -5.573.000 -5.613.000 -8.719.000
Driftsresultat -201.000 66.000 1.000 -747.000 -1.694.000
Finansinntekter 5.000 2.000 0 -3.000 0
Finanskostnader 0 -1.000 -8.000 -11.000 -17.000
Finans 5.000 1.000 -8.000 -14.000 -17.000
Resultat før skatt -196.000 67.000 -7.000 -761.000 -1.710.000
Skattekostnad 43.000 -15.000 2.000 190.000 462.000
Årsresultat -153.000 51.000 -5.000 -570.000 -1.248.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 43.000 2.000 11.000 17.000 0
Sum omløpsmidler 337.000 594.000 475.000 938.000 1.196.000
Sum eiendeler 380.000 596.000 486.000 955.000 1.196.000
Sum opptjent egenkapital 0 6.000 0 0 0
Sum egenkapital 309.000 462.000 456.000 461.000 460.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 70.000 134.000 29.000 493.000 736.000
Sum gjeld og egenkapital 379.000 597.000 485.000 954.000 1.196.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.745.000 6.073.000 5.574.000 4.866.000 7.025.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.745.000 6.073.000 5.574.000 4.866.000 7.025.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -1.000 0 0 0
Avskrivning -2.000 -7.000 0 -5.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.943.000 -6.000.000 -5.573.000 -5.608.000 -8.719.000
Driftskostnader -1.945.000 -6.008.000 -5.573.000 -5.613.000 -8.719.000
Driftsresultat -201.000 66.000 1.000 -747.000 -1.694.000
Finansinntekter 5.000 2.000 0 -3.000 0
Finanskostnader 0 -1.000 -8.000 -11.000 -17.000
Finans 5.000 1.000 -8.000 -14.000 -17.000
Konsernbidrag 0 -46.000 0 0 -1.650.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -153.000 51.000 -5.000 -570.000 -1.248.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 43.000 0 1.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 2.000 9.000 17.000 0
Sum varige driftsmidler 0 2.000 9.000 17.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 43.000 2.000 11.000 17.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 7.000 24.000 87.000 20.000
Andre fordringer 3.000 87.000 85.000 89.000 188.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 337.000 594.000 475.000 938.000 1.196.000
Sum eiendeler 380.000 596.000 486.000 955.000 1.196.000
Sum opptjent egenkapital 0 6.000 0 0 0
Sum egenkapital 309.000 462.000 456.000 461.000 460.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 4.000 0 427.000 697.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 71.000 29.000 66.000 40.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 59.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 70.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 70.000 134.000 29.000 493.000 736.000
Sum gjeld og egenkapital 379.000 597.000 485.000 954.000 1.196.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 267.000 460.000 446.000 445.000 460.000
Likviditetsgrad 1 4.8 4.4 16.4 1.9 1.6
Likviditetsgrad 2 4.8 4.4 16.4 1.9 1.7
Soliditet 81.5 77.4 9 48.3 38.5
Resultatgrad -11.5 1.1 0 -15.4 -24.1
Rentedekningsgrad 6 0.1 -67.9 -99.6
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.1 1.1 1.6
Total kapitalrentabilitet -51.7 11.4 0.2 -78.6 -141.6
Signatur
19.10.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex