Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Epilepsiforeningen I Bergen Og Omegn
Juridisk navn:  Epilepsiforeningen I Bergen Og Omegn
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55596816
Vestre Strømkaien 7 Vestre Strømkaien 7 Fax: 55333132
5008 Bergen 5008 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 971435550
Aksjekapital: 2.373 NOK
Etableringsdato: 1/19/1965
Foretakstype: FLI
Revisor: Revisorgruppen Hordaland As
Hovedpunkter i regnskapet
2002
Omsetning: 232.000
Resultat: -273.000
Egenkapital: 2.373.000
Regnskap for  Epilepsiforeningen I Bergen Og Omegn
Resultat 2002
Driftsinntekter 232.000
Driftskostnader -505.000
Driftsresultat -273.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -273.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.966.000
Sum omløpsmidler 478.000
Sum eiendeler 2.444.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 2.373.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 70.000
Sum gjeld og egenkapital 2.443.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 232.000
Varekostnad 0
Lønninger -256.000
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -249.000
Driftskostnader -505.000
Driftsresultat -273.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 1.966.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer
Kasse, bank 478.000
Sum omløpsmidler 478.000
Sum eiendeler 2.444.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 2.373.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 10.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 60.000
Sum kortsiktig gjeld 70.000
Sum gjeld og egenkapital 2.443.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 408.000
Likviditetsgrad 1 6.8
Likviditetsgrad 2 6.9
Soliditet 97.1
Resultatgrad -117.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet -11.2
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex