Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Epc Norge AS
Juridisk navn:  Epc Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33785330
C/O Steen & Jensen Økonomi As Postboks 9515 C/O Steen & Jensen Økonomi As Kobbervikdalen 59 Fax:
3038 Drammen 3036 Drammen
Fylke: Kommune:
Buskerud Drammen
Org.nr: 859243592
Aksjekapital: 3.800.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/1990 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: orica scandinavia mining services as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Steen & Jensen Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-73.33%
Resultat  
  
97.66%
Egenkapital  
  
-3.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 4.090.000 15.337.000 18.434.000 55.744.000 89.683.000
Resultat: -295.000 -12.580.000 -15.814.000 -8.868.000 8.247.000
Egenkapital: -8.182.000 -7.887.000 -6.307.000 9.508.000 21.346.000
Regnskap for  Epc Norge AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 4.090.000 15.337.000 18.434.000 55.744.000 89.683.000
Driftskostnader -3.722.000 -27.917.000 -33.401.000 -64.593.000 -80.285.000
Driftsresultat 368.000 -12.580.000 -14.968.000 -8.849.000 9.397.000
Finansinntekter 171.000 428.000 317.000 558.000 657.000
Finanskostnader -834.000 -428.000 -1.164.000 -577.000 -1.807.000
Finans -663.000 0 -847.000 -19.000 -1.150.000
Resultat før skatt -295.000 -12.580.000 -15.814.000 -8.868.000 8.247.000
Skattekostnad 0 0 0 -2.971.000 -2.426.000
Årsresultat -295.000 -12.580.000 -15.814.000 -11.839.000 5.820.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 143.000 962.000 3.238.000 4.860.000 12.219.000
Sum omløpsmidler 2.642.000 2.451.000 7.907.000 14.647.000 33.382.000
Sum eiendeler 2.785.000 3.413.000 11.145.000 19.507.000 45.601.000
Sum opptjent egenkapital -11.982.000 -11.687.000 -7.907.000 7.908.000 19.746.000
Sum egenkapital -8.182.000 -7.887.000 -6.307.000 9.508.000 21.346.000
Sum langsiktig gjeld 10.016.000 9.539.000 7.277.000 2.829.000 6.067.000
Sum kortsiktig gjeld 951.000 1.760.000 10.175.000 7.170.000 18.188.000
Sum gjeld og egenkapital 2.785.000 3.412.000 11.145.000 19.507.000 45.601.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.219.000 12.615.000 18.282.000 55.744.000 89.517.000
Andre inntekter 2.871.000 2.722.000 152.000 0 166.000
Driftsinntekter 4.090.000 15.337.000 18.434.000 55.744.000 89.683.000
Varekostnad -942.000 -8.983.000 -10.923.000 -27.168.000 -42.911.000
Lønninger -120.000 -6.749.000 -7.590.000 -15.052.000 -14.210.000
Avskrivning -110.000 -1.744.000 -1.920.000 -5.151.000 -5.875.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.550.000 -10.441.000 -12.968.000 -17.222.000 -17.289.000
Driftskostnader -3.722.000 -27.917.000 -33.401.000 -64.593.000 -80.285.000
Driftsresultat 368.000 -12.580.000 -14.968.000 -8.849.000 9.397.000
Finansinntekter 171.000 428.000 317.000 558.000 657.000
Finanskostnader -834.000 -428.000 -1.164.000 -577.000 -1.807.000
Finans -663.000 0 -847.000 -19.000 -1.150.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -295.000 -12.580.000 -15.814.000 -11.839.000 5.820.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 2.967.000
Fast eiendom 0 847.000 714.000 818.000 600.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 4.189.000
Driftsløsøre 143.000 115.000 2.524.000 4.042.000 4.463.000
Sum varige driftsmidler 143.000 962.000 3.238.000 4.860.000 9.251.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 143.000 962.000 3.238.000 4.860.000 12.219.000
Varebeholdning 81.000 1.008.000 3.910.000 5.005.000 9.576.000
Kundefordringer 900.000 657.000 3.065.000 6.640.000 14.852.000
Andre fordringer 23.000 206.000 457.000 670.000 982.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.638.000 580.000 475.000 2.332.000 7.973.000
Sum omløpsmidler 2.642.000 2.451.000 7.907.000 14.647.000 33.382.000
Sum eiendeler 2.785.000 3.413.000 11.145.000 19.507.000 45.601.000
Sum opptjent egenkapital -11.982.000 -11.687.000 -7.907.000 7.908.000 19.746.000
Sum egenkapital -8.182.000 -7.887.000 -6.307.000 9.508.000 21.346.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 1.419.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.016.000 9.539.000 7.277.000 2.829.000 6.067.000
Leverandørgjeld 795.000 1.171.000 4.796.000 3.733.000 10.396.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 3.289.000
Skyldig offentlige avgifter -13.000 412.000 398.000 1.150.000 1.970.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 169.000 177.000 3.562.000 2.288.000 2.533.000
Sum kortsiktig gjeld 951.000 1.760.000 10.175.000 7.170.000 18.188.000
Sum gjeld og egenkapital 2.785.000 3.412.000 11.145.000 19.507.000 45.601.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.691.000 691.000 -2.268.000 7.477.000 15.194.000
Likviditetsgrad 1 2.8 1.4 0.8 2.0 1.8
Likviditetsgrad 2 2.7 0.8 0.4 1.4 1.4
Soliditet -293.8 -231.2 -56.6 48.7 46.8
Resultatgrad 9 -81.2 -15.9 10.5
Rentedekningsgrad 0.4 -29.4 -12.6 -14.4 5.6
Gjeldsgrad -1.3 -1.4 -2.8 1.1 1.1
Total kapitalrentabilitet 19.4 -356.2 -131.5 -42.5 22.0
Signatur
03.04.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
03.04.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2015
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex