Enkelt & Greit - Reklame Og Sånn As
Juridisk navn:  Enkelt & Greit - Reklame Og Sånn As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 4795402788
Dammekleiva 12 Dammekleiva 12 Fax:
4516 Mandal 4516 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 990013667
Aksjekapital: 35.269 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/26/2006
Foretakstype: AS
Tidligere navn: vedlikeholdstruktur as
Regnskapsfører: Ajour Regnskap Mandal As
Utvikling:
Omsetning  
  
-30.65%
Resultat  
  
-66.67%
Egenkapital  
  
-27.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 43.000 62.000 118.000 161.000 404.000
Resultat: -10.000 -6.000 24.000 -35.000 -52.000
Egenkapital: 26.000 36.000 42.000 18.000 52.000
Regnskap for  Enkelt & Greit - Reklame Og Sånn As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 43.000 62.000 118.000 161.000 404.000
Driftskostnader -52.000 -69.000 -93.000 -195.000 -455.000
Driftsresultat -10.000 -6.000 24.000 -35.000 -52.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -10.000 -6.000 24.000 -35.000 -52.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 -6.000 24.000 -35.000 -52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 35.000 57.000 79.000 76.000 77.000
Sum eiendeler 35.000 57.000 79.000 76.000 77.000
Sum opptjent egenkapital -82.000 -72.000 -66.000 -90.000 -55.000
Sum egenkapital 26.000 36.000 42.000 18.000 52.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.000 21.000 38.000 58.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 35.000 57.000 80.000 76.000 78.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 43.000 62.000 118.000 161.000 404.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 43.000 62.000 118.000 161.000 404.000
Varekostnad -4.000 -2.000 -1.000 -11.000 -14.000
Lønninger -13.000 -33.000 -49.000 -131.000 -399.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.000 -34.000 -43.000 -53.000 -42.000
Driftskostnader -52.000 -69.000 -93.000 -195.000 -455.000
Driftsresultat -10.000 -6.000 24.000 -35.000 -52.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 -6.000 24.000 -35.000 -52.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.000 0 13.000 8.000 21.000
Andre fordringer 1.000 1.000 0 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 31.000 56.000 67.000 67.000 57.000
Sum omløpsmidler 35.000 57.000 79.000 76.000 77.000
Sum eiendeler 35.000 57.000 79.000 76.000 77.000
Sum opptjent egenkapital -82.000 -72.000 -66.000 -90.000 -55.000
Sum egenkapital 26.000 36.000 42.000 18.000 52.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 3.000 4.000 8.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 14.000 28.000 31.000 22.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 4.000 6.000 18.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 9.000 21.000 38.000 58.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 35.000 57.000 80.000 76.000 78.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 26.000 36.000 41.000 18.000 52.000
Likviditetsgrad 1 3.9 2.7 2.1 1.3 3.1
Likviditetsgrad 2 3.9 2.7 2.1 1.3 3.1
Soliditet 74.3 63.2 52.5 23.7 67.5
Resultatgrad -23.3 -9.7 20.3 -21.7 -12.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.6 0.9 3.2 0.5
Total kapitalrentabilitet -28.6 -10.5 3 -46.1 -67.5
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex