Enkelt AS
Juridisk navn:  Enkelt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74797705
Volhaugvegen 26 Volhaugvegen 26 Fax:
7650 Verdal 7650 Verdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Verdal
Org.nr: 987996374
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 2/28/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-47.06%
Resultat  
  
350%
Egenkapital  
  
14.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 36.000 68.000 0 -100.000 793.000
Resultat: 27.000 6.000 -48.000 -230.000 219.000
Egenkapital: -154.000 -181.000 -187.000 -140.000 148.000
Regnskap for  Enkelt AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 36.000 68.000 0 -100.000 793.000
Driftskostnader -9.000 -61.000 -48.000 -131.000 -571.000
Driftsresultat 27.000 6.000 -48.000 -231.000 222.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -4.000
Finans 0 0 0 1.000 -3.000
Resultat før skatt 27.000 6.000 -48.000 -230.000 219.000
Skattekostnad 0 0 0 -57.000 57.000
Årsresultat 27.000 6.000 -48.000 -287.000 277.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 40.000 40.000 30.000 30.000 87.000
Sum omløpsmidler 10.000 14.000 69.000 115.000 360.000
Sum eiendeler 50.000 54.000 99.000 145.000 447.000
Sum opptjent egenkapital -454.000 -481.000 -487.000 -440.000 -152.000
Sum egenkapital -154.000 -181.000 -187.000 -140.000 148.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 12.000
Sum kortsiktig gjeld 204.000 236.000 286.000 285.000 288.000
Sum gjeld og egenkapital 50.000 55.000 99.000 145.000 448.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 36.000 68.000 0 -100.000 793.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 36.000 68.000 0 -100.000 793.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -1.000 -58.000 -435.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -61.000 -47.000 -73.000 -136.000
Driftskostnader -9.000 -61.000 -48.000 -131.000 -571.000
Driftsresultat 27.000 6.000 -48.000 -231.000 222.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -4.000
Finans 0 0 0 1.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 27.000 6.000 -48.000 -287.000 277.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 57.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 40.000 40.000 30.000 30.000 30.000
Sum anleggsmidler 40.000 40.000 30.000 30.000 87.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 94.000
Andre fordringer 0 0 11.000 42.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 14.000 58.000 73.000 266.000
Sum omløpsmidler 10.000 14.000 69.000 115.000 360.000
Sum eiendeler 50.000 54.000 99.000 145.000 447.000
Sum opptjent egenkapital -454.000 -481.000 -487.000 -440.000 -152.000
Sum egenkapital -154.000 -181.000 -187.000 -140.000 148.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 12.000
Leverandørgjeld 0 0 1.000 6.000 10.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 1.000 192.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 204.000 236.000 286.000 278.000 86.000
Sum kortsiktig gjeld 204.000 236.000 286.000 285.000 288.000
Sum gjeld og egenkapital 50.000 55.000 99.000 145.000 448.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -194.000 -222.000 -217.000 -170.000 72.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 0.2 0.4 1.3
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.2 0.5 1.3
Soliditet -329.1 -188.9 -96.6 33.0
Resultatgrad 7 8.8 231.0 28.0
Rentedekningsgrad 55.8
Gjeldsgrad -1.3 -1.3 -1.5 -2.0 2.0
Total kapitalrentabilitet 5 10.9 -48.5 -158.6 49.8
Signatur
02.05.2012
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Prokurister
02.05.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex