Engstad & Taraldsen Rør AS
Juridisk navn:  Engstad & Taraldsen Rør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74392090
Strandgata 4 Strandgata 4 Fax: 74395811
7900 Rørvik 7900 Rørvik
Fylke: Kommune:
Trøndelag Nærøysund 
Org.nr: 937631065
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 10/1/1985
Foretakstype: AS
Revisor: DEGERSTRØMS REVISJON AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.48%
Resultat  
  
-87.83%
Egenkapital  
  
-9%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 29.417.000 31.123.000 21.825.000 18.277.000 18.824.000
Resultat: 275.000 2.260.000 279.000 -891.000 401.000
Egenkapital: 4.022.000 4.420.000 3.735.000 4.826.000 5.506.000
Regnskap for  Engstad & Taraldsen Rør AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 29.417.000 31.123.000 21.825.000 18.277.000 18.824.000
Driftskostnader -29.227.000 -28.818.000 -21.523.000 -19.071.000 -18.406.000
Driftsresultat 190.000 2.304.000 302.000 -794.000 418.000
Finansinntekter 177.000 81.000 93.000 57.000 116.000
Finanskostnader -92.000 -124.000 -116.000 -155.000 -133.000
Finans 85.000 -43.000 -23.000 -98.000 -17.000
Resultat før skatt 275.000 2.260.000 279.000 -891.000 401.000
Skattekostnad -23.000 -525.000 -70.000 211.000 -103.000
Årsresultat 252.000 1.735.000 209.000 -680.000 298.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.793.000 4.420.000 4.530.000 3.962.000 4.703.000
Sum omløpsmidler 9.261.000 11.986.000 8.433.000 7.092.000 8.254.000
Sum eiendeler 13.054.000 16.406.000 12.963.000 11.054.000 12.957.000
Sum opptjent egenkapital 3.962.000 4.350.000 3.665.000 4.726.000 5.406.000
Sum egenkapital 4.022.000 4.420.000 3.735.000 4.826.000 5.506.000
Sum langsiktig gjeld 2.408.000 2.629.000 3.039.000 2.322.000 2.954.000
Sum kortsiktig gjeld 6.623.000 9.357.000 6.189.000 3.906.000 4.497.000
Sum gjeld og egenkapital 13.053.000 16.406.000 12.963.000 11.054.000 12.957.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.345.000 31.084.000 21.785.000 18.255.000 18.755.000
Andre inntekter 72.000 39.000 41.000 22.000 69.000
Driftsinntekter 29.417.000 31.123.000 21.825.000 18.277.000 18.824.000
Varekostnad -13.519.000 -12.580.000 -8.206.000 -6.712.000 -6.581.000
Lønninger -11.774.000 -12.009.000 -9.538.000 -8.604.000 -8.462.000
Avskrivning -668.000 -738.000 -741.000 -763.000 -767.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.266.000 -3.491.000 -3.038.000 -2.992.000 -2.596.000
Driftskostnader -29.227.000 -28.818.000 -21.523.000 -19.071.000 -18.406.000
Driftsresultat 190.000 2.304.000 302.000 -794.000 418.000
Finansinntekter 177.000 81.000 93.000 57.000 116.000
Finanskostnader -92.000 -124.000 -116.000 -155.000 -133.000
Finans 85.000 -43.000 -23.000 -98.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.050.000 0 0 0
Årsresultat 252.000 1.735.000 209.000 -680.000 298.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 76.000 146.000 0
Fast eiendom 1.492.000 1.543.000 1.593.000 1.644.000 1.694.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.326.000 1.880.000 2.083.000 2.166.000 2.838.000
Sum varige driftsmidler 2.818.000 3.422.000 3.676.000 3.809.000 4.532.000
Sum finansielle anleggsmidler 974.000 998.000 778.000 7.000 171.000
Sum anleggsmidler 3.793.000 4.420.000 4.530.000 3.962.000 4.703.000
Varebeholdning 2.612.000 3.110.000 2.785.000 2.649.000 2.589.000
Kundefordringer 5.530.000 6.687.000 3.618.000 2.845.000 3.281.000
Andre fordringer 491.000 1.452.000 685.000 717.000 435.000
Sum investeringer 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Kasse, bank 627.000 737.000 1.345.000 879.000 1.948.000
Sum omløpsmidler 9.261.000 11.986.000 8.433.000 7.092.000 8.254.000
Sum eiendeler 13.054.000 16.406.000 12.963.000 11.054.000 12.957.000
Sum opptjent egenkapital 3.962.000 4.350.000 3.665.000 4.726.000 5.406.000
Sum egenkapital 4.022.000 4.420.000 3.735.000 4.826.000 5.506.000
Sum avsetninger til forpliktelser 472.000 449.000 0 0 66.000
Gjeld til kredittinstitutt 629.000 298.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.408.000 2.629.000 3.039.000 2.322.000 2.954.000
Leverandørgjeld 1.551.000 1.525.000 806.000 905.000 809.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 265.000
Skyldig offentlige avgifter 1.605.000 1.581.000 1.325.000 1.110.000 1.087.000
Utbytte 0 -1.050.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.838.000 4.903.000 4.058.000 1.891.000 2.337.000
Sum kortsiktig gjeld 6.623.000 9.357.000 6.189.000 3.906.000 4.497.000
Sum gjeld og egenkapital 13.053.000 16.406.000 12.963.000 11.054.000 12.957.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.638.000 2.629.000 2.244.000 3.186.000 3.757.000
Likviditetsgrad 1 1 1.3 1.4 1.8 1.8
Likviditetsgrad 2 1 0.9 0.9 1.2 1.3
Soliditet 30.8 26.9 28.8 43.7 42.5
Resultatgrad 0.6 7.4 1.4 -4.3 2.2
Rentedekningsgrad 2.1 18.6 2.6 -4.8 4.0
Gjeldsgrad 2.2 2.7 2.5 1.3 1.4
Total kapitalrentabilitet 2.8 14.5 3 -6.7 4.1
Signatur
15.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex