Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Engesvea Barne- Og Ungdomsskole
Juridisk navn:  Engesvea Barne- Og Ungdomsskole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61256810
Jean Heibergs Veg 15 Jean Heibergs Veg 15 Fax: 61256974
2614 Lillehammer 2614 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 976202465
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 8/1/1980 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.7%
Resultat  
  
-406.91%
Egenkapital  
  
-23.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 9.515.000 11.025.000 11.017.000 10.235.000 8.845.000
Resultat: -1.154.000 376.000 923.000 -100.000 384.000
Egenkapital: 3.709.000 4.863.000 4.488.000 3.565.000 3.665.000
Regnskap for  Engesvea Barne- Og Ungdomsskole
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 9.515.000 11.025.000 11.017.000 10.235.000 8.845.000
Driftskostnader -10.681.000 -10.673.000 -10.114.000 -10.358.000 -8.505.000
Driftsresultat -1.166.000 351.000 904.000 -123.000 340.000
Finansinntekter 12.000 24.000 19.000 23.000 45.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 -1.000
Finans 11.000 24.000 19.000 23.000 44.000
Resultat før skatt -1.154.000 376.000 923.000 -100.000 384.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.154.000 376.000 923.000 -100.000 384.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.408.000 2.585.000 805.000 1.016.000 1.165.000
Sum omløpsmidler 2.901.000 4.140.000 6.130.000 5.058.000 4.597.000
Sum eiendeler 5.309.000 6.725.000 6.935.000 6.074.000 5.762.000
Sum opptjent egenkapital 3.709.000 4.863.000 4.488.000 3.565.000 3.665.000
Sum egenkapital 3.709.000 4.863.000 4.488.000 3.565.000 3.665.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.600.000 1.862.000 2.448.000 2.509.000 2.097.000
Sum gjeld og egenkapital 5.309.000 6.725.000 6.936.000 6.074.000 5.762.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 9.515.000 11.025.000 11.017.000 10.235.000 8.845.000
Driftsinntekter 9.515.000 11.025.000 11.017.000 10.235.000 8.845.000
Varekostnad -206.000 -269.000 -316.000 -256.000 -356.000
Lønninger -8.921.000 -8.850.000 -8.484.000 -8.733.000 -7.239.000
Avskrivning -345.000 -197.000 -211.000 -209.000 -160.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.209.000 -1.357.000 -1.103.000 -1.160.000 -750.000
Driftskostnader -10.681.000 -10.673.000 -10.114.000 -10.358.000 -8.505.000
Driftsresultat -1.166.000 351.000 904.000 -123.000 340.000
Finansinntekter 12.000 24.000 19.000 23.000 45.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 -1.000
Finans 11.000 24.000 19.000 23.000 44.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.154.000 376.000 923.000 -100.000 384.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.408.000 2.585.000 805.000 1.016.000 1.165.000
Sum varige driftsmidler 2.408.000 2.585.000 805.000 1.016.000 1.165.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.408.000 2.585.000 805.000 1.016.000 1.165.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 934.000 891.000 1.022.000 288.000 118.000
Andre fordringer 149.000 246.000 207.000 145.000 112.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.819.000 3.004.000 4.900.000 4.625.000 4.367.000
Sum omløpsmidler 2.901.000 4.140.000 6.130.000 5.058.000 4.597.000
Sum eiendeler 5.309.000 6.725.000 6.935.000 6.074.000 5.762.000
Sum opptjent egenkapital 3.709.000 4.863.000 4.488.000 3.565.000 3.665.000
Sum egenkapital 3.709.000 4.863.000 4.488.000 3.565.000 3.665.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 382.000 390.000 396.000 452.000 327.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 509.000 574.000 530.000 558.000 548.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 710.000 899.000 1.522.000 1.499.000 1.222.000
Sum kortsiktig gjeld 1.600.000 1.862.000 2.448.000 2.509.000 2.097.000
Sum gjeld og egenkapital 5.309.000 6.725.000 6.936.000 6.074.000 5.762.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.301.000 2.278.000 3.682.000 2.549.000 2.500.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.2 2.5 2 2.2
Likviditetsgrad 2 1.8 2.2 2.5 2 2.2
Soliditet 69.9 72.3 64.7 58.7 63.6
Resultatgrad -12.3 3.2 8.2 -1.2 3.8
Rentedekningsgrad 385.0
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.5 0.7 0.6
Total kapitalrentabilitet -21.7 5.6 13.3 -1.6 6.7
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex