Energiteknikk AS
Juridisk navn:  Energiteknikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90914913
Postboks 362 Vikav 45 Fax: 75152252
8601 Mo I Rana 8622 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 864577822
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/29/1992
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ajour As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.76%
Resultat  
  
13.48%
Egenkapital  
  
33.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.719.000 2.916.000 1.087.000 1.329.000 1.207.000
Resultat: 749.000 660.000 14.000 -32.000 -15.000
Egenkapital: 2.291.000 1.711.000 1.180.000 1.166.000 1.219.000
Regnskap for  Energiteknikk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.719.000 2.916.000 1.087.000 1.329.000 1.207.000
Driftskostnader -1.969.000 -2.245.000 -1.070.000 -1.365.000 -1.239.000
Driftsresultat 749.000 670.000 18.000 -37.000 -32.000
Finansinntekter 10.000 7.000 6.000 15.000 24.000
Finanskostnader -11.000 -17.000 -10.000 -9.000 -7.000
Finans -1.000 -10.000 -4.000 6.000 17.000
Resultat før skatt 749.000 660.000 14.000 -32.000 -15.000
Skattekostnad -168.000 -129.000 0 -6.000 2.000
Årsresultat 581.000 530.000 14.000 -37.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 139.000 148.000 170.000 211.000 115.000
Sum omløpsmidler 2.445.000 1.969.000 1.147.000 984.000 1.334.000
Sum eiendeler 2.584.000 2.117.000 1.317.000 1.195.000 1.449.000
Sum opptjent egenkapital 2.191.000 1.611.000 1.080.000 1.066.000 1.119.000
Sum egenkapital 2.291.000 1.711.000 1.180.000 1.166.000 1.219.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 292.000 406.000 137.000 29.000 230.000
Sum gjeld og egenkapital 2.583.000 2.117.000 1.317.000 1.195.000 1.449.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.680.000 2.800.000 1.087.000 1.233.000 1.192.000
Andre inntekter 38.000 116.000 0 96.000 15.000
Driftsinntekter 2.719.000 2.916.000 1.087.000 1.329.000 1.207.000
Varekostnad -1.425.000 -1.677.000 -473.000 -735.000 -559.000
Lønninger -90.000 -130.000 -145.000 -176.000 -207.000
Avskrivning -13.000 -22.000 -42.000 -78.000 -76.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -443.000 -416.000 -410.000 -376.000 -397.000
Driftskostnader -1.969.000 -2.245.000 -1.070.000 -1.365.000 -1.239.000
Driftsresultat 749.000 670.000 18.000 -37.000 -32.000
Finansinntekter 10.000 7.000 6.000 15.000 24.000
Finanskostnader -11.000 -17.000 -10.000 -9.000 -7.000
Finans -1.000 -10.000 -4.000 6.000 17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 581.000 530.000 14.000 -37.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 6.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.000 4.000 7.000 0 0
Driftsløsøre 138.000 144.000 163.000 211.000 109.000
Sum varige driftsmidler 139.000 148.000 170.000 211.000 109.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 139.000 148.000 170.000 211.000 115.000
Varebeholdning 6.000 4.000 4.000 4.000 6.000
Kundefordringer -7.000 16.000 9.000 104.000 398.000
Andre fordringer 133.000 77.000 124.000 42.000 32.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.312.000 1.872.000 1.011.000 834.000 898.000
Sum omløpsmidler 2.445.000 1.969.000 1.147.000 984.000 1.334.000
Sum eiendeler 2.584.000 2.117.000 1.317.000 1.195.000 1.449.000
Sum opptjent egenkapital 2.191.000 1.611.000 1.080.000 1.066.000 1.119.000
Sum egenkapital 2.291.000 1.711.000 1.180.000 1.166.000 1.219.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 116.000 0 115.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 108.000 253.000 2.000 0 39.000
Betalbar skatt 168.000 129.000 0 -15.000 9.000
Skyldig offentlige avgifter 5.000 8.000 7.000 29.000 71.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 17.000 12.000 15.000 -4.000
Sum kortsiktig gjeld 292.000 406.000 137.000 29.000 230.000
Sum gjeld og egenkapital 2.583.000 2.117.000 1.317.000 1.195.000 1.449.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.153.000 1.563.000 1.010.000 955.000 1.104.000
Likviditetsgrad 1 8.4 4.8 8.4 33.9 5.8
Likviditetsgrad 2 8.4 4.8 8.3 33.8 5.8
Soliditet 88.7 80.8 89.6 97.6 84.1
Resultatgrad 27.5 2 1.7 -2.8 -2.7
Rentedekningsgrad 68.1 39.4 1.8 -2.4 -1.1
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.1 0.0 0.2
Total kapitalrentabilitet 29.4 3 1.8 -1.8 -0.6
Signatur
31.10.2012
STYRETS FORMANN OG DAGLIG LEDER
HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex