Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Emb As
Juridisk navn:  Emb As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 115 Storebøvegen 92 Fax:
5393 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 920630588
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/20/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 627.000
Resultat: 222.000
Egenkapital: 271.000
Regnskap for  Emb As
Resultat 2018
Driftsinntekter 627.000
Driftskostnader -405.000
Driftsresultat 222.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 222.000
Skattekostnad -51.000
Årsresultat 171.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 235.000
Sum omløpsmidler 86.000
Sum eiendeler 321.000
Sum opptjent egenkapital 171.000
Sum egenkapital 271.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 50.000
Sum gjeld og egenkapital 321.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 627.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 627.000
Varekostnad -148.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -257.000
Driftskostnader -405.000
Driftsresultat 222.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 171.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 235.000
Sum anleggsmidler 235.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 36.000
Andre fordringer 40.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 10.000
Sum omløpsmidler 86.000
Sum eiendeler 321.000
Sum opptjent egenkapital 171.000
Sum egenkapital 271.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld -1.000
Betalbar skatt 51.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 50.000
Sum gjeld og egenkapital 321.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 36.000
Likviditetsgrad 1 1.7
Likviditetsgrad 2 1.7
Soliditet 84.4
Resultatgrad 35.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2
Total kapitalrentabilitet 69.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex