Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elysia AS
Juridisk navn:  Elysia AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55937034
Olsvikmarken 202 Olsvikmarken 202 Fax:
5183 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 995103931
Aksjekapital: 225.000 NOK
Etableringsdato: 12/30/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
30%
Egenkapital  
  
-5.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -7.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Egenkapital: 132.000 139.000 149.000 159.000 169.000
Regnskap for  Elysia AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -8.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Driftsresultat -8.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0 0
Resultat før skatt -7.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 377.000 177.000 177.000 177.000 177.000
Sum omløpsmidler 3.000 0 1.000 0 0
Sum eiendeler 380.000 177.000 178.000 177.000 177.000
Sum opptjent egenkapital -93.000 -86.000 -76.000 -66.000 -56.000
Sum egenkapital 132.000 139.000 149.000 159.000 169.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 248.000 38.000 29.000 19.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 380.000 177.000 178.000 178.000 177.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Driftskostnader -8.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Driftsresultat -8.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 377.000 177.000 177.000 177.000 177.000
Sum anleggsmidler 377.000 177.000 177.000 177.000 177.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 0 1.000 0 0
Sum omløpsmidler 3.000 0 1.000 0 0
Sum eiendeler 380.000 177.000 178.000 177.000 177.000
Sum opptjent egenkapital -93.000 -86.000 -76.000 -66.000 -56.000
Sum egenkapital 132.000 139.000 149.000 159.000 169.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 248.000 38.000 29.000 19.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 248.000 38.000 29.000 19.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 380.000 177.000 178.000 178.000 177.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -245.000 -38.000 -28.000 -19.000 -8.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.1
Soliditet 34.7 78.5 83.7 89.3 95.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.9 0.3 0.2 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet -1.8 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
Signatur
22.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex