Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elvebyen Ungdomsskole As
Juridisk navn:  Elvebyen Ungdomsskole As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Bjørn Moldekleiv Knut Bjørhuus Vei 25 C/O Bjørn Moldekleiv Knut Bjørhuus Vei 25 Fax:
3025 Drammen 3025 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 913292081
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/10/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
1.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.000 8.000 9.000 12.000 23.000
Resultat: 1.000 0 -3.000 -1.000 -37.000
Egenkapital: 118.000 116.000 116.000 48.000 49.000
Regnskap for  Elvebyen Ungdomsskole As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.000 8.000 9.000 12.000 23.000
Driftskostnader -7.000 -8.000 -12.000 -13.000 -60.000
Driftsresultat 1.000 0 -3.000 -1.000 -37.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 1.000 0 -3.000 -1.000 -37.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 0 -3.000 -1.000 -37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 118.000 116.000 116.000 48.000 49.000
Sum eiendeler 118.000 116.000 116.000 48.000 49.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 16.000 16.000 18.000 19.000
Sum egenkapital 118.000 116.000 116.000 48.000 49.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 118.000 116.000 116.000 48.000 49.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 8.000 8.000 9.000 12.000 23.000
Driftsinntekter 8.000 8.000 9.000 12.000 23.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -8.000 -12.000 -13.000 -60.000
Driftskostnader -7.000 -8.000 -12.000 -13.000 -60.000
Driftsresultat 1.000 0 -3.000 -1.000 -37.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 0 -3.000 -1.000 -37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 118.000 116.000 116.000 48.000 49.000
Sum omløpsmidler 118.000 116.000 116.000 48.000 49.000
Sum eiendeler 118.000 116.000 116.000 48.000 49.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 16.000 16.000 18.000 19.000
Sum egenkapital 118.000 116.000 116.000 48.000 49.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 118.000 116.000 116.000 48.000 49.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 118.000 116.000 116.000 48.000 49.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 100.0
Resultatgrad 12.5 0 -33.3 -8.3 -160.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.8 0 -2.6 -2.1 -75.5
Signatur
10.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex