Else Andersens Eftf AS
Juridisk navn:  Else Andersens Eftf AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22440711
Glads Vei 50A Glads Vei 50A Fax:
0489 Oslo 489 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 910174657
Aksjekapital: 120.000 NOK
Etableringsdato: 10/29/1964
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-66.19%
Egenkapital  
  
2.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 384.000 384.000 384.000 409.000 444.000
Resultat: 94.000 278.000 187.000 315.000 368.000
Egenkapital: 2.724.000 2.646.000 2.431.000 2.317.000 2.079.000
Regnskap for  Else Andersens Eftf AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 384.000 384.000 384.000 409.000 444.000
Driftskostnader -290.000 -106.000 -197.000 -98.000 -86.000
Driftsresultat 95.000 278.000 187.000 312.000 358.000
Finansinntekter 0 0 0 4.000 20.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -10.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 3.000 10.000
Resultat før skatt 94.000 278.000 187.000 315.000 368.000
Skattekostnad -17.000 -62.000 -42.000 -76.000 -99.000
Årsresultat 78.000 216.000 145.000 238.000 268.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.040.000 3.017.000 2.844.000 2.745.000 2.177.000
Sum omløpsmidler 455.000 266.000 258.000 259.000 679.000
Sum eiendeler 3.495.000 3.283.000 3.102.000 3.004.000 2.856.000
Sum opptjent egenkapital 2.390.000 2.313.000 2.097.000 1.983.000 1.745.000
Sum egenkapital 2.724.000 2.646.000 2.431.000 2.317.000 2.079.000
Sum langsiktig gjeld 482.000 486.000 488.000 490.000 530.000
Sum kortsiktig gjeld 290.000 151.000 183.000 197.000 247.000
Sum gjeld og egenkapital 3.496.000 3.284.000 3.102.000 3.004.000 2.856.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 384.000 384.000 384.000 409.000 444.000
Driftsinntekter 384.000 384.000 384.000 409.000 444.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -185.000 0 -5.000 0 0
Avskrivning -37.000 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -68.000 -69.000 -155.000 -61.000 -49.000
Driftskostnader -290.000 -106.000 -197.000 -98.000 -86.000
Driftsresultat 95.000 278.000 187.000 312.000 358.000
Finansinntekter 0 0 0 4.000 20.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -10.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 3.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 -31.000 0 -19.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 78.000 216.000 145.000 238.000 268.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.553.000 1.590.000 1.627.000 1.663.000 1.700.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.553.000 1.590.000 1.627.000 1.663.000 1.700.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.487.000 1.427.000 1.217.000 1.082.000 477.000
Sum anleggsmidler 3.040.000 3.017.000 2.844.000 2.745.000 2.177.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 128.000 128.000 32.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 455.000 265.000 129.000 130.000 646.000
Sum omløpsmidler 455.000 266.000 258.000 259.000 679.000
Sum eiendeler 3.495.000 3.283.000 3.102.000 3.004.000 2.856.000
Sum opptjent egenkapital 2.390.000 2.313.000 2.097.000 1.983.000 1.745.000
Sum egenkapital 2.724.000 2.646.000 2.431.000 2.317.000 2.079.000
Sum avsetninger til forpliktelser 107.000 111.000 113.000 115.000 113.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 42.000 0 27.000
Sum langsiktig gjeld 482.000 486.000 488.000 490.000 530.000
Leverandørgjeld 25.000 25.000 10.000 25.000 27.000
Betalbar skatt 20.000 65.000 33.000 74.000 93.000
Skyldig offentlige avgifter 103.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 142.000 61.000 98.000 97.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 290.000 151.000 183.000 197.000 247.000
Sum gjeld og egenkapital 3.496.000 3.284.000 3.102.000 3.004.000 2.856.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 165.000 115.000 75.000 62.000 432.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.8 1.4 1.3 2.7
Likviditetsgrad 2 1.6 1.8 1.4 1.4 2.8
Soliditet 77.9 80.6 78.4 77.1 72.8
Resultatgrad 24.7 72.4 48.7 76.3 80.6
Rentedekningsgrad 9 2 1 316.0 37.8
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 2.7 8.5 6 10.5 13.2
Signatur
13.12.2011
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex