Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eliassen & Omdal As
Juridisk navn:  Eliassen & Omdal As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90141947
Stokkahagen 7B Stokkahagen 7B Fax:
4022 Stavanger 4022 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 915667384
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/30/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.36%
Resultat  
  
-19.88%
Egenkapital  
  
33.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.271.000 1.372.000 1.131.000 1.223.000 344.000
Resultat: 266.000 332.000 88.000 328.000 276.000
Egenkapital: 822.000 616.000 360.000 293.000 47.000
Regnskap for  Eliassen & Omdal As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.271.000 1.372.000 1.131.000 1.223.000 344.000
Driftskostnader -1.015.000 -1.040.000 -1.044.000 -895.000 -68.000
Driftsresultat 256.000 330.000 87.000 327.000 277.000
Finansinntekter 10.000 3.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 10.000 3.000 1.000 1.000 -1.000
Resultat før skatt 266.000 332.000 88.000 328.000 276.000
Skattekostnad -59.000 -76.000 -22.000 -82.000 -73.000
Årsresultat 207.000 256.000 67.000 246.000 203.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.000 7.000 6.000 13.000 20.000
Sum omløpsmidler 1.137.000 850.000 535.000 717.000 334.000
Sum eiendeler 1.144.000 857.000 541.000 730.000 354.000
Sum opptjent egenkapital 792.000 586.000 330.000 269.000 23.000
Sum egenkapital 822.000 616.000 360.000 293.000 47.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 4.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 322.000 241.000 181.000 433.000 305.000
Sum gjeld og egenkapital 1.144.000 857.000 542.000 730.000 354.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 596.000 783.000 1.003.000 1.223.000 344.000
Andre inntekter 675.000 589.000 129.000 0 0
Driftsinntekter 1.271.000 1.372.000 1.131.000 1.223.000 344.000
Varekostnad -12.000 -22.000 0 -13.000 0
Lønninger -711.000 -710.000 -714.000 -606.000 0
Avskrivning 0 -6.000 -7.000 -7.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -292.000 -302.000 -323.000 -269.000 -67.000
Driftskostnader -1.015.000 -1.040.000 -1.044.000 -895.000 -68.000
Driftsresultat 256.000 330.000 87.000 327.000 277.000
Finansinntekter 10.000 3.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 10.000 3.000 1.000 1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -180.000
Årsresultat 207.000 256.000 67.000 246.000 203.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 6.000 13.000 20.000
Sum varige driftsmidler 0 0 6.000 13.000 20.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.000 7.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.000 7.000 6.000 13.000 20.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 13.000 54.000 136.000 58.000
Andre fordringer 1.000 1.000 5.000 7.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.137.000 837.000 476.000 575.000 262.000
Sum omløpsmidler 1.137.000 850.000 535.000 717.000 334.000
Sum eiendeler 1.144.000 857.000 541.000 730.000 354.000
Sum opptjent egenkapital 792.000 586.000 330.000 269.000 23.000
Sum egenkapital 822.000 616.000 360.000 293.000 47.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000 4.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 4.000 2.000
Leverandørgjeld 15.000 14.000 16.000 10.000 1.000
Betalbar skatt 59.000 78.000 24.000 80.000 71.000
Skyldig offentlige avgifter 61.000 76.000 76.000 288.000 53.000
Utbytte 0 0 0 0 -180.000
Annen kortsiktig gjeld 187.000 73.000 64.000 55.000 0
Sum kortsiktig gjeld 322.000 241.000 181.000 433.000 305.000
Sum gjeld og egenkapital 1.144.000 857.000 542.000 730.000 354.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 815.000 609.000 354.000 284.000 29.000
Likviditetsgrad 1 3.5 3.5 3 1.7 1.1
Likviditetsgrad 2 3.5 3.5 3 1.7 1.1
Soliditet 71.9 71.9 66.4 40.1 13.3
Resultatgrad 20.1 24.1 7.7 26.7 80.5
Rentedekningsgrad 277.0
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.5 1.5 6.5
Total kapitalrentabilitet 23.3 38.9 16.2 44.9 78.2
Signatur
15.07.2015
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex