Eliassen Investering As
Juridisk navn:  Eliassen Investering As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gauselkneiken 25 Gauselkneiken 25 Fax:
4032 Stavanger 4032 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 996269337
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/15/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Vest AS
Regnskapsfører: Sum Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
57.45%
Egenkapital  
  
-26.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -20.000 -47.000 -41.000 -37.000 -29.000
Egenkapital: -96.000 -76.000 -30.000 12.000 49.000
Regnskap for  Eliassen Investering As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -10.000 -9.000 -9.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat -10.000 -9.000 -9.000 -6.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -38.000 -33.000 -31.000 -23.000
Finans -10.000 -38.000 -33.000 -31.000 -23.000
Resultat før skatt -20.000 -47.000 -41.000 -37.000 -29.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -20.000 -47.000 -41.000 -37.000 -29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 729.000 681.000 684.000 684.000 684.000
Sum omløpsmidler 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum eiendeler 735.000 687.000 690.000 690.000 690.000
Sum opptjent egenkapital -196.000 -176.000 -130.000 -88.000 -51.000
Sum egenkapital -96.000 -76.000 -30.000 12.000 49.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 623.000
Sum kortsiktig gjeld 831.000 763.000 720.000 678.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 735.000 687.000 690.000 690.000 690.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -9.000 -9.000 -6.000 -6.000
Driftskostnader -10.000 -9.000 -9.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat -10.000 -9.000 -9.000 -6.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -38.000 -33.000 -31.000 -23.000
Finans -10.000 -38.000 -33.000 -31.000 -23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -20.000 -47.000 -41.000 -37.000 -29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 729.000 681.000 684.000 684.000 684.000
Sum anleggsmidler 729.000 681.000 684.000 684.000 684.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum omløpsmidler 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum eiendeler 735.000 687.000 690.000 690.000 690.000
Sum opptjent egenkapital -196.000 -176.000 -130.000 -88.000 -51.000
Sum egenkapital -96.000 -76.000 -30.000 12.000 49.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 623.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 831.000 763.000 720.000 678.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 831.000 763.000 720.000 678.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 735.000 687.000 690.000 690.000 690.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -825.000 -757.000 -714.000 -672.000 -12.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.3
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.4
Soliditet -13.1 -11.1 -4.3 1.7 7.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2 -0.3 -0.2 -0.3
Gjeldsgrad -8.7 56.5 13.1
Total kapitalrentabilitet -1.4 -1.3 -1.3 -0.9 -0.9
Signatur
08.12.2010
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex