Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eliassen Installasjon As
Juridisk navn:  Eliassen Installasjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77840628
Postboks 243 Sven Eidissens vei 59 Fax:
9305 Finnsnes 9300 Finnsnes
Fylke: Kommune:
Troms Lenvik
Org.nr: 997077342
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 6/19/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Midt-Troms Revisjon AS
Regnskapsfører: Wellington As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.85%
Resultat  
  
-38.67%
Egenkapital  
  
8.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.921.000 6.980.000 6.535.000 5.194.000 4.035.000
Resultat: 958.000 1.562.000 2.077.000 1.520.000 595.000
Egenkapital: 8.566.000 7.862.000 6.714.000 5.205.000 4.106.000
Regnskap for  Eliassen Installasjon As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.921.000 6.980.000 6.535.000 5.194.000 4.035.000
Driftskostnader -5.951.000 -5.399.000 -4.400.000 -3.787.000 -3.484.000
Driftsresultat 970.000 1.582.000 2.134.000 1.407.000 550.000
Finansinntekter 14.000 9.000 13.000 138.000 45.000
Finanskostnader -26.000 -29.000 -71.000 -24.000 0
Finans -12.000 -20.000 -58.000 114.000 45.000
Resultat før skatt 958.000 1.562.000 2.077.000 1.520.000 595.000
Skattekostnad -254.000 -414.000 -568.000 -421.000 -194.000
Årsresultat 704.000 1.148.000 1.509.000 1.099.000 402.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.666.000 3.794.000 3.531.000 3.552.000 1.898.000
Sum omløpsmidler 7.068.000 6.194.000 5.293.000 3.812.000 3.098.000
Sum eiendeler 10.734.000 9.988.000 8.824.000 7.364.000 4.996.000
Sum opptjent egenkapital 8.536.000 7.832.000 6.684.000 5.175.000 4.076.000
Sum egenkapital 8.566.000 7.862.000 6.714.000 5.205.000 4.106.000
Sum langsiktig gjeld 658.000 758.000 858.000 958.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.509.000 1.367.000 1.252.000 1.200.000 890.000
Sum gjeld og egenkapital 10.733.000 9.987.000 8.824.000 7.363.000 4.996.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.807.000 6.866.000 6.422.000 5.113.000 4.035.000
Andre inntekter 114.000 114.000 113.000 81.000 0
Driftsinntekter 6.921.000 6.980.000 6.535.000 5.194.000 4.035.000
Varekostnad -2.652.000 -2.607.000 -2.287.000 -1.905.000 -1.681.000
Lønninger -2.299.000 -1.822.000 -1.362.000 -1.181.000 -1.045.000
Avskrivning -133.000 -116.000 -60.000 -56.000 -85.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -867.000 -854.000 -691.000 -645.000 -673.000
Driftskostnader -5.951.000 -5.399.000 -4.400.000 -3.787.000 -3.484.000
Driftsresultat 970.000 1.582.000 2.134.000 1.407.000 550.000
Finansinntekter 14.000 9.000 13.000 138.000 45.000
Finanskostnader -26.000 -29.000 -71.000 -24.000 0
Finans -12.000 -20.000 -58.000 114.000 45.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 704.000 1.148.000 1.509.000 1.099.000 402.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 41.000 36.000 32.000 27.000 24.000
Fast eiendom 2.030.000 2.070.000 2.100.000 2.130.000 468.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 302.000 395.000 106.000 102.000 127.000
Sum varige driftsmidler 2.332.000 2.465.000 2.206.000 2.231.000 595.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.293.000 1.293.000 1.293.000 1.293.000 1.278.000
Sum anleggsmidler 3.666.000 3.794.000 3.531.000 3.552.000 1.898.000
Varebeholdning 144.000 139.000 162.000 65.000 43.000
Kundefordringer 660.000 672.000 488.000 354.000 159.000
Andre fordringer 87.000 73.000 64.000 60.000 12.000
Sum investeringer 689.000 706.000 758.000 826.000 637.000
Kasse, bank 5.488.000 4.603.000 3.821.000 2.508.000 2.247.000
Sum omløpsmidler 7.068.000 6.194.000 5.293.000 3.812.000 3.098.000
Sum eiendeler 10.734.000 9.988.000 8.824.000 7.364.000 4.996.000
Sum opptjent egenkapital 8.536.000 7.832.000 6.684.000 5.175.000 4.076.000
Sum egenkapital 8.566.000 7.862.000 6.714.000 5.205.000 4.106.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 658.000 758.000 858.000 958.000 0
Leverandørgjeld 470.000 478.000 319.000 466.000 374.000
Betalbar skatt 260.000 417.000 573.000 424.000 205.000
Skyldig offentlige avgifter 285.000 201.000 163.000 85.000 111.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 495.000 272.000 197.000 225.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 1.509.000 1.367.000 1.252.000 1.200.000 890.000
Sum gjeld og egenkapital 10.733.000 9.987.000 8.824.000 7.363.000 4.996.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.559.000 4.827.000 4.041.000 2.612.000 2.208.000
Likviditetsgrad 1 4.7 4.5 4.2 3.2 3.5
Likviditetsgrad 2 4.6 4.4 4.1 3.2 3.5
Soliditet 79.8 78.7 76.1 70.7 82.2
Resultatgrad 1 22.7 32.7 27.1 13.6
Rentedekningsgrad 37.3 54.6 30.1 64.4
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2
Total kapitalrentabilitet 9.2 15.9 24.3 21.0 11.9
Signatur
29.08.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex