Eliassen Fiskeri As
Juridisk navn:  Eliassen Fiskeri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 243 Sven Eidissens vei 67 Fax:
9305 Finnsnes 9300 Finnsnes
Fylke: Kommune:
Troms Lenvik
Org.nr: 912487954
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/13/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Wellington As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-23.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 34.000 51.000 7.000 16.000
Resultat: -153.000 -153.000 -130.000 -189.000 -262.000
Egenkapital: -661.000 -534.000 -411.000 -308.000 -161.000
Regnskap for  Eliassen Fiskeri As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 34.000 51.000 7.000 16.000
Driftskostnader -152.000 -188.000 -182.000 -196.000 -278.000
Driftsresultat -153.000 -155.000 -131.000 -189.000 -262.000
Finansinntekter 0 2.000 2.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 2.000 2.000 0 0
Resultat før skatt -153.000 -153.000 -130.000 -189.000 -262.000
Skattekostnad 26.000 30.000 27.000 42.000 71.000
Årsresultat -127.000 -123.000 -103.000 -147.000 -191.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.153.000 2.259.000 2.362.000 2.468.000 2.558.000
Sum omløpsmidler 17.000 32.000 32.000 3.000 5.000
Sum eiendeler 2.170.000 2.291.000 2.394.000 2.471.000 2.563.000
Sum opptjent egenkapital -691.000 -564.000 -441.000 -338.000 -191.000
Sum egenkapital -661.000 -534.000 -411.000 -308.000 -161.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.831.000 2.825.000 2.804.000 2.778.000 2.724.000
Sum gjeld og egenkapital 2.170.000 2.291.000 2.393.000 2.470.000 2.563.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 34.000 51.000 7.000 16.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 34.000 51.000 7.000 16.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -132.000 -132.000 -132.000 -132.000 -161.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -56.000 -50.000 -64.000 -117.000
Driftskostnader -152.000 -188.000 -182.000 -196.000 -278.000
Driftsresultat -153.000 -155.000 -131.000 -189.000 -262.000
Finansinntekter 0 2.000 2.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 2.000 2.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -127.000 -123.000 -103.000 -147.000 -191.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 195.000 169.000 139.000 113.000 71.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.958.000 2.090.000 2.223.000 2.355.000 2.488.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.153.000 2.259.000 2.362.000 2.468.000 2.558.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 5.000 4.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 12.000 28.000 31.000 3.000 5.000
Sum omløpsmidler 17.000 32.000 32.000 3.000 5.000
Sum eiendeler 2.170.000 2.291.000 2.394.000 2.471.000 2.563.000
Sum opptjent egenkapital -691.000 -564.000 -441.000 -338.000 -191.000
Sum egenkapital -661.000 -534.000 -411.000 -308.000 -161.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.831.000 2.824.000 2.804.000 2.778.000 2.724.000
Sum kortsiktig gjeld 2.831.000 2.825.000 2.804.000 2.778.000 2.724.000
Sum gjeld og egenkapital 2.170.000 2.291.000 2.393.000 2.470.000 2.563.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.814.000 -2.793.000 -2.772.000 -2.775.000 -2.719.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet -30.5 -23.3 -17.2 -12.5 -6.3
Resultatgrad -455.9 -256.9 -2700.0 -1637.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -4.3 -5.3 -6.8 -9.0 -16.9
Total kapitalrentabilitet -7.1 -6.7 -5.4 -7.7 -10.2
Signatur
25.09.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex