Eliassen Bygg As
Juridisk navn:  Eliassen Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97435191
Kirkeveien 40 Kirkeveien 40 Fax:
1664 Rolvsøy 1664 Rolvsøy
Fylke: Kommune:
Østfold Fredrikstad
Org.nr: 997090845
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/20/2011
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-41.89%
Resultat  
  
82.97%
Egenkapital  
  
-35.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.036.000 3.504.000 2.663.000 2.764.000 4.964.000
Resultat: -54.000 -317.000 1.000 -33.000 511.000
Egenkapital: -207.000 -153.000 164.000 168.000 201.000
Regnskap for  Eliassen Bygg As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.036.000 3.504.000 2.663.000 2.764.000 4.964.000
Driftskostnader -2.085.000 -3.817.000 -2.600.000 -2.723.000 -4.351.000
Driftsresultat -50.000 -313.000 63.000 41.000 613.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -3.000 -63.000 -75.000 -102.000
Finans -5.000 -3.000 -63.000 -75.000 -102.000
Resultat før skatt -54.000 -317.000 1.000 -33.000 511.000
Skattekostnad 0 0 -5.000 0 -143.000
Årsresultat -54.000 -317.000 -4.000 -33.000 368.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 30.000 29.000 272.000 328.000
Sum omløpsmidler 162.000 505.000 2.002.000 1.878.000 2.220.000
Sum eiendeler 178.000 535.000 2.031.000 2.150.000 2.548.000
Sum opptjent egenkapital -307.000 -253.000 64.000 68.000 101.000
Sum egenkapital -207.000 -153.000 164.000 168.000 201.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.355.000 1.432.000 1.521.000
Sum kortsiktig gjeld 385.000 688.000 513.000 550.000 825.000
Sum gjeld og egenkapital 178.000 535.000 2.032.000 2.150.000 2.547.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.036.000 3.369.000 2.600.000 2.764.000 4.962.000
Andre inntekter 0 134.000 63.000 0 2.000
Driftsinntekter 2.036.000 3.504.000 2.663.000 2.764.000 4.964.000
Varekostnad -910.000 -2.237.000 -1.228.000 -867.000 -2.488.000
Lønninger -700.000 -1.026.000 -891.000 -1.364.000 -1.269.000
Avskrivning -15.000 -13.000 -71.000 -72.000 -82.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -460.000 -541.000 -410.000 -420.000 -512.000
Driftskostnader -2.085.000 -3.817.000 -2.600.000 -2.723.000 -4.351.000
Driftsresultat -50.000 -313.000 63.000 41.000 613.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -3.000 -63.000 -75.000 -102.000
Finans -5.000 -3.000 -63.000 -75.000 -102.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -54.000 -317.000 -4.000 -33.000 368.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 30.000 29.000 272.000 328.000
Sum varige driftsmidler 16.000 30.000 29.000 272.000 328.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.000 30.000 29.000 272.000 328.000
Varebeholdning 0 0 1.474.000 1.474.000 1.437.000
Kundefordringer 57.000 5.000 133.000 199.000 382.000
Andre fordringer 50.000 98.000 145.000 14.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 56.000 403.000 250.000 191.000 393.000
Sum omløpsmidler 162.000 505.000 2.002.000 1.878.000 2.220.000
Sum eiendeler 178.000 535.000 2.031.000 2.150.000 2.548.000
Sum opptjent egenkapital -307.000 -253.000 64.000 68.000 101.000
Sum egenkapital -207.000 -153.000 164.000 168.000 201.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.355.000 1.432.000 1.521.000
Leverandørgjeld 54.000 280.000 187.000 74.000 83.000
Betalbar skatt 0 0 5.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 92.000 138.000 90.000 127.000 218.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 240.000 271.000 231.000 349.000 523.000
Sum kortsiktig gjeld 385.000 688.000 513.000 550.000 825.000
Sum gjeld og egenkapital 178.000 535.000 2.032.000 2.150.000 2.547.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -223.000 -183.000 1.489.000 1.328.000 1.395.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.7 3 3.4 2.7
Likviditetsgrad 2 0.4 0.7 1 0.8 1.0
Soliditet -116.3 -28.6 8.1 7.8 7.9
Resultatgrad -2.5 -8.9 2.4 1.5 12.3
Rentedekningsgrad - -104.3 1 0.5 6.0
Gjeldsgrad -1.9 -4.5 11.4 11.8 11.7
Total kapitalrentabilitet -28.1 -58.5 3.1 1.9 24.1
Signatur
31.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex