Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eliassen Business Development As
Juridisk navn:  Eliassen Business Development As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Appmedia As Postboks 18 C/O Appmedia As Tuneveien 87 Fax:
1713 Grålum 1712 Grålum
Fylke: Kommune:
Østfold Sarpsborg
Org.nr: 916544839
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/7/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
1200%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: 48.000 0 -29.000 -6.000
Egenkapital: 44.000 -4.000 -4.000 24.000
Regnskap for  Eliassen Business Development As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -2.000 0 -123.000 -6.000
Driftsresultat -2.000 0 -123.000 -6.000
Finansinntekter 50.000 0 94.000 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 49.000 0 94.000 0
Resultat før skatt 48.000 0 -29.000 -6.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 48.000 0 -29.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 73.000 23.000 23.000 28.000
Sum omløpsmidler 0 17.000 0 30.000
Sum eiendeler 73.000 40.000 23.000 58.000
Sum opptjent egenkapital 0 -34.000 -34.000 -6.000
Sum egenkapital 44.000 -4.000 -4.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 29.000 44.000 27.000 28.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 6.000
Sum gjeld og egenkapital 73.000 40.000 23.000 58.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 -86.000 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.000 0 -37.000 -6.000
Driftskostnader -2.000 0 -123.000 -6.000
Driftsresultat -2.000 0 -123.000 -6.000
Finansinntekter 50.000 0 94.000 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 49.000 0 94.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 48.000 0 -29.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 73.000 23.000 23.000 28.000
Sum anleggsmidler 73.000 23.000 23.000 28.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 17.000 0 30.000
Sum omløpsmidler 0 17.000 0 30.000
Sum eiendeler 73.000 40.000 23.000 58.000
Sum opptjent egenkapital 0 -34.000 -34.000 -6.000
Sum egenkapital 44.000 -4.000 -4.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 29.000 44.000 27.000 28.000
Leverandørgjeld 0 0 0 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 6.000
Sum gjeld og egenkapital 73.000 40.000 23.000 58.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 17.000 0 24.000
Likviditetsgrad 1 5.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 5.1
Soliditet 60.3 -17.4 41.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 -6.8 1.4
Total kapitalrentabilitet 65.8 0 -126.1 -10.3
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex