Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elektromontørenes Forening Oslo Og Akershus
Juridisk navn:  Elektromontørenes Forening Oslo Og Akershus
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23125300
Østmarkveien 4 Østmarkveien 4 Fax: 23125060
0687 Oslo 687 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 971279060
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: FLI
Revisor: Nordstrand Revisjon AS
Regnskapsfører: Webøkonomi As
Hovedpunkter i regnskapet
2015
Omsetning: 9.227.000
Resultat: 530.000
Egenkapital: 1.394.000
Regnskap for  Elektromontørenes Forening Oslo Og Akershus
Resultat 2015
Driftsinntekter 9.227.000
Driftskostnader -8.517.000
Driftsresultat 710.000
Finansinntekter 14.000
Finanskostnader -193.000
Finans -179.000
Resultat før skatt 530.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 530.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.643.000
Sum omløpsmidler 4.148.000
Sum eiendeler 6.791.000
Sum opptjent egenkapital 1.393.000
Sum egenkapital 1.394.000
Sum langsiktig gjeld 2.114.000
Sum kortsiktig gjeld 3.283.000
Sum gjeld og egenkapital 6.790.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.608.000
Andre inntekter 2.619.000
Driftsinntekter 9.227.000
Varekostnad 0
Lønninger -8.433.000
Avskrivning -84.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader -8.517.000
Driftsresultat 710.000
Finansinntekter 14.000
Finanskostnader -193.000
Finans -179.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 530.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 2.442.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 2.442.000
Sum finansielle anleggsmidler 200.000
Sum anleggsmidler 2.643.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 763.000
Andre fordringer 14.000
Sum investeringer 335.000
Kasse, bank 3.036.000
Sum omløpsmidler 4.148.000
Sum eiendeler 6.791.000
Sum opptjent egenkapital 1.393.000
Sum egenkapital 1.394.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 72.000
Sum langsiktig gjeld 2.114.000
Leverandørgjeld 1.462.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 499.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 1.250.000
Sum kortsiktig gjeld 3.283.000
Sum gjeld og egenkapital 6.790.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 865.000
Likviditetsgrad 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3
Soliditet 20.5
Resultatgrad 7.7
Rentedekningsgrad 3.8
Gjeldsgrad 3.9
Total kapitalrentabilitet 10.7
Prokurister
06.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex