Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elektromontørenes Fagforening Eiendom As
Juridisk navn:  Elektromontørenes Fagforening Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61054090
Postboks 71 Storgata 126 Fax:
2601 Lillehammer 2615 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 885167462
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/4/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Boligbyggelaget Usbl
Utvikling:
Omsetning  
  
2.07%
Resultat  
  
-60%
Egenkapital  
  
50%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 296.000 290.000 295.000 302.000 287.000
Resultat: 8.000 20.000 33.000 50.000 7.000
Egenkapital: -8.000 -16.000 -35.000 -69.000 -118.000
Regnskap for  Elektromontørenes Fagforening Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 296.000 290.000 295.000 302.000 287.000
Driftskostnader -276.000 -257.000 -241.000 -234.000 -250.000
Driftsresultat 20.000 34.000 54.000 69.000 37.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -12.000 -14.000 -21.000 -19.000 -30.000
Finans -12.000 -14.000 -21.000 -19.000 -30.000
Resultat før skatt 8.000 20.000 33.000 50.000 7.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 8.000 20.000 33.000 50.000 7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 988.000 1.015.000 1.043.000 1.071.000 1.098.000
Sum omløpsmidler 230.000 252.000 238.000 209.000 173.000
Sum eiendeler 1.218.000 1.267.000 1.281.000 1.280.000 1.271.000
Sum opptjent egenkapital -108.000 -116.000 -135.000 -169.000 -218.000
Sum egenkapital -8.000 -16.000 -35.000 -69.000 -118.000
Sum langsiktig gjeld 1.214.000 1.261.000 1.305.000 1.328.000 1.367.000
Sum kortsiktig gjeld 12.000 22.000 10.000 20.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 1.218.000 1.267.000 1.280.000 1.279.000 1.272.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 302.000 0
Andre inntekter 296.000 290.000 295.000 0 287.000
Driftsinntekter 296.000 290.000 295.000 302.000 287.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -248.000 -229.000 -213.000 -206.000 -222.000
Driftskostnader -276.000 -257.000 -241.000 -234.000 -250.000
Driftsresultat 20.000 34.000 54.000 69.000 37.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -12.000 -14.000 -21.000 -19.000 -30.000
Finans -12.000 -14.000 -21.000 -19.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 8.000 20.000 33.000 50.000 7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 988.000 1.015.000 1.043.000 1.071.000 1.098.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 988.000 1.015.000 1.043.000 1.071.000 1.098.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 988.000 1.015.000 1.043.000 1.071.000 1.098.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 1.000 4.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 230.000 250.000 234.000 209.000 173.000
Sum omløpsmidler 230.000 252.000 238.000 209.000 173.000
Sum eiendeler 1.218.000 1.267.000 1.281.000 1.280.000 1.271.000
Sum opptjent egenkapital -108.000 -116.000 -135.000 -169.000 -218.000
Sum egenkapital -8.000 -16.000 -35.000 -69.000 -118.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.214.000 1.261.000 1.305.000 1.328.000 1.367.000
Leverandørgjeld 2.000 13.000 2.000 11.000 14.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 10.000 9.000 9.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 12.000 22.000 10.000 20.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 1.218.000 1.267.000 1.280.000 1.279.000 1.272.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 218.000 230.000 228.000 189.000 150.000
Likviditetsgrad 1 19.2 11.5 23.8 10.4 7.5
Likviditetsgrad 2 19.2 11.5 23.8 10.4 7.6
Soliditet -0.7 -1.3 -2.7 -5.4 -9.3
Resultatgrad 6.8 11.7 18.3 22.8 12.9
Rentedekningsgrad 1.7 2.4 2.6 3.6 1.2
Gjeldsgrad -153.3 -80.2 -37.6 -19.5 -11.8
Total kapitalrentabilitet 1.6 2.7 4.2 5.4 2.9
Signatur
29.06.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
29.06.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex