Elektromontøren As
Juridisk navn:  Elektromontøren As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95022611
Ringvegen 34 Ringvegen 34 Fax:
9152 Sørkjosen 9152 Sørkjosen
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Nordreisa
Org.nr: 998255694
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/15/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Enter Revisjon Finnmark As
Utvikling:
Omsetning  
  
38.62%
Resultat  
  
72.19%
Egenkapital  
  
119.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.522.000 1.098.000 145.000 98.000 42.000
Resultat: 675.000 392.000 59.000 3.000 -17.000
Egenkapital: 969.000 442.000 111.000 62.000 60.000
Regnskap for  Elektromontøren As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.522.000 1.098.000 145.000 98.000 42.000
Driftskostnader -848.000 -704.000 -87.000 -96.000 -59.000
Driftsresultat 674.000 394.000 58.000 3.000 -17.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 0 0 0
Finans 2.000 -2.000 0 0 0
Resultat før skatt 675.000 392.000 59.000 3.000 -17.000
Skattekostnad -149.000 -91.000 -10.000 -1.000 0
Årsresultat 526.000 301.000 49.000 2.000 -17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.272.000 649.000 146.000 69.000 71.000
Sum eiendeler 1.272.000 649.000 146.000 69.000 71.000
Sum opptjent egenkapital 909.000 382.000 -14.000 -17.000 -17.000
Sum egenkapital 969.000 442.000 111.000 62.000 60.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 303.000 206.000 35.000 7.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 1.272.000 648.000 146.000 69.000 71.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.515.000 1.095.000 143.000 98.000 42.000
Andre inntekter 8.000 3.000 1.000 0 0
Driftsinntekter 1.522.000 1.098.000 145.000 98.000 42.000
Varekostnad -203.000 -218.000 -30.000 -68.000 -37.000
Lønninger -513.000 -349.000 -16.000 -1.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -132.000 -137.000 -41.000 -27.000 -22.000
Driftskostnader -848.000 -704.000 -87.000 -96.000 -59.000
Driftsresultat 674.000 394.000 58.000 3.000 -17.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 0 0 0
Finans 2.000 -2.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 526.000 301.000 49.000 2.000 -17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 66.000 58.000 20.000 25.000 22.000
Kundefordringer 175.000 138.000 0 0 4.000
Andre fordringer 0 1.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.031.000 451.000 126.000 45.000 46.000
Sum omløpsmidler 1.272.000 649.000 146.000 69.000 71.000
Sum eiendeler 1.272.000 649.000 146.000 69.000 71.000
Sum opptjent egenkapital 909.000 382.000 -14.000 -17.000 -17.000
Sum egenkapital 969.000 442.000 111.000 62.000 60.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 34.000 13.000 12.000 12.000
Betalbar skatt 149.000 90.000 10.000 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 88.000 44.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 54.000 38.000 12.000 -6.000 0
Sum kortsiktig gjeld 303.000 206.000 35.000 7.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 1.272.000 648.000 146.000 69.000 71.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 969.000 443.000 111.000 62.000 60.000
Likviditetsgrad 1 4 3.2 4.2 9.9 6.5
Likviditetsgrad 2 4 2.9 3.6 6.3 4.5
Soliditet 76.2 68.2 7 89.9 84.5
Resultatgrad 44.3 35.9 4 3.1 -40.5
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.3 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 53.1 60.8 39.7 4.3 -23.9
Signatur
26.02.2018
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR HVER FOR SEG
IVERSEN REIDAR
SIGNATUR HVER FOR SEG
Prokurister
26.02.2018
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA HVER FOR SEG
IVERSEN REIDAR
PROKURA HVER FOR SEG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex