Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elektro Miljø AS
Juridisk navn:  Elektro Miljø AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55511290
Postboks 501 Olsvik Olsvikåsen 8A Fax: 55511295
5884 Bergen 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 967487341
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 9/5/1993 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Advisor Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.52%
Resultat  
  
5.71%
Egenkapital  
  
18.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.777.000 5.635.000 4.406.000 5.461.000 7.002.000
Resultat: 537.000 508.000 -193.000 -164.000 690.000
Egenkapital: 823.000 694.000 595.000 747.000 874.000
Regnskap for  Elektro Miljø AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.777.000 5.635.000 4.406.000 5.461.000 7.002.000
Driftskostnader -5.239.000 -5.096.000 -4.594.000 -5.622.000 -6.309.000
Driftsresultat 537.000 539.000 -188.000 -161.000 693.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 -31.000 -6.000 -3.000 -4.000
Finans 0 -31.000 -6.000 -3.000 -3.000
Resultat før skatt 537.000 508.000 -193.000 -164.000 690.000
Skattekostnad -118.000 -119.000 40.000 37.000 -191.000
Årsresultat 419.000 389.000 -153.000 -127.000 499.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.000 26.000 145.000 158.000 174.000
Sum omløpsmidler 2.074.000 1.800.000 1.552.000 2.223.000 2.173.000
Sum eiendeler 2.095.000 1.826.000 1.697.000 2.381.000 2.347.000
Sum opptjent egenkapital 723.000 594.000 495.000 647.000 774.000
Sum egenkapital 823.000 694.000 595.000 747.000 874.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.273.000 1.132.000 1.103.000 1.634.000 1.473.000
Sum gjeld og egenkapital 2.096.000 1.826.000 1.698.000 2.381.000 2.347.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.777.000 5.635.000 4.403.000 5.461.000 7.002.000
Andre inntekter 0 0 3.000 0 0
Driftsinntekter 5.777.000 5.635.000 4.406.000 5.461.000 7.002.000
Varekostnad -1.696.000 -1.772.000 -1.578.000 -1.781.000 -2.512.000
Lønninger -2.967.000 -2.705.000 -2.419.000 -3.120.000 -3.134.000
Avskrivning 0 -36.000 -53.000 -53.000 -53.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -576.000 -583.000 -544.000 -668.000 -610.000
Driftskostnader -5.239.000 -5.096.000 -4.594.000 -5.622.000 -6.309.000
Driftsresultat 537.000 539.000 -188.000 -161.000 693.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 -31.000 -6.000 -3.000 -4.000
Finans 0 -31.000 -6.000 -3.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -290.000 -290.000 0 0 -290.000
Årsresultat 419.000 389.000 -153.000 -127.000 499.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 21.000 26.000 110.000 69.000 32.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 36.000 89.000 142.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 36.000 89.000 142.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 21.000 26.000 145.000 158.000 174.000
Varebeholdning 830.000 867.000 1.058.000 1.285.000 1.170.000
Kundefordringer 40.000 191.000 193.000 211.000 421.000
Andre fordringer 0 34.000 2.000 0 48.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.205.000 709.000 299.000 727.000 534.000
Sum omløpsmidler 2.074.000 1.800.000 1.552.000 2.223.000 2.173.000
Sum eiendeler 2.095.000 1.826.000 1.697.000 2.381.000 2.347.000
Sum opptjent egenkapital 723.000 594.000 495.000 647.000 774.000
Sum egenkapital 823.000 694.000 595.000 747.000 874.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 82.000 161.000 316.000 371.000 142.000
Betalbar skatt 113.000 36.000 0 0 190.000
Skyldig offentlige avgifter 424.000 389.000 502.000 354.000 554.000
Utbytte -290.000 -290.000 0 0 -290.000
Annen kortsiktig gjeld 363.000 256.000 285.000 908.000 297.000
Sum kortsiktig gjeld 1.273.000 1.132.000 1.103.000 1.634.000 1.473.000
Sum gjeld og egenkapital 2.096.000 1.826.000 1.698.000 2.381.000 2.347.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 801.000 668.000 449.000 589.000 700.000
Likviditetsgrad 1 1 1.6 1.4 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 1 0.8 0.4 0.6 0.7
Soliditet 39.3 3 3 31.4 37.2
Resultatgrad 9.3 9.6 -4.3 -2.9 9.9
Rentedekningsgrad 17.4 -31.3 -53.7 173.5
Gjeldsgrad 1.5 1.6 1.9 2.2 1.7
Total kapitalrentabilitet 25.6 29.5 -11.1 -6.8 29.6
Signatur
07.06.2006
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex