Elektro AS
Juridisk navn:  Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71662352
Skeiveien 49 Skeiveien 49 Fax: 71662350
6650 Surnadal 6650 Surnadal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Surnadal
Org.nr: 925215996
Aksjekapital: 47.414 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 7/3/1973 1
Foretakstype: AS
Revisor: Nordmøre Revisjon As
Regnskapsfører: Trio Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.52%
Resultat  
  
29.34%
Egenkapital  
  
12.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 25.198.000 22.197.000 21.552.000 18.621.000 19.543.000
Resultat: 3.447.000 2.665.000 1.533.000 1.005.000 528.000
Egenkapital: 8.005.000 7.126.000 5.726.000 4.581.000 5.090.000
Regnskap for  Elektro AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 25.198.000 22.197.000 21.552.000 18.621.000 19.543.000
Driftskostnader -21.754.000 -19.520.000 -20.101.000 -17.503.000 -18.856.000
Driftsresultat 3.444.000 2.677.000 1.451.000 1.119.000 687.000
Finansinntekter 45.000 104.000 264.000 32.000 26.000
Finanskostnader -42.000 -116.000 -182.000 -147.000 -184.000
Finans 3.000 -12.000 82.000 -115.000 -158.000
Resultat før skatt 3.447.000 2.665.000 1.533.000 1.005.000 528.000
Skattekostnad -722.000 -515.000 -357.000 -342.000 -201.000
Årsresultat 2.725.000 2.149.000 1.176.000 663.000 327.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.572.000 3.675.000 3.621.000 3.729.000 3.967.000
Sum omløpsmidler 14.119.000 10.747.000 9.374.000 8.621.000 8.555.000
Sum eiendeler 16.691.000 14.422.000 12.995.000 12.350.000 12.522.000
Sum opptjent egenkapital 7.957.000 7.063.000 5.663.000 4.518.000 5.027.000
Sum egenkapital 8.005.000 7.126.000 5.726.000 4.581.000 5.090.000
Sum langsiktig gjeld 1.471.000 1.876.000 2.782.000 2.747.000 3.151.000
Sum kortsiktig gjeld 7.216.000 5.420.000 4.487.000 5.022.000 4.280.000
Sum gjeld og egenkapital 16.691.000 14.422.000 12.995.000 12.350.000 12.521.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.092.000 21.153.000 21.327.000 18.259.000 19.356.000
Andre inntekter 106.000 1.044.000 225.000 362.000 187.000
Driftsinntekter 25.198.000 22.197.000 21.552.000 18.621.000 19.543.000
Varekostnad -11.770.000 -10.580.000 -10.887.000 -8.964.000 -9.711.000
Lønninger -8.313.000 -7.238.000 -7.593.000 -5.713.000 -6.426.000
Avskrivning -183.000 -193.000 -157.000 -157.000 -200.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.453.000 -2.126.000 -2.275.000 -1.726.000 -1.885.000
Driftskostnader -21.754.000 -19.520.000 -20.101.000 -17.503.000 -18.856.000
Driftsresultat 3.444.000 2.677.000 1.451.000 1.119.000 687.000
Finansinntekter 45.000 104.000 264.000 32.000 26.000
Finanskostnader -42.000 -116.000 -182.000 -147.000 -184.000
Finans 3.000 -12.000 82.000 -115.000 -158.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -700.000 -750.000 0 -1.125.000 0
Årsresultat 2.725.000 2.149.000 1.176.000 663.000 327.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 2.669.000 3.216.000 3.143.000 3.143.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 964.000 772.000 272.000 371.000 651.000
Sum varige driftsmidler 964.000 3.441.000 3.487.000 3.514.000 3.794.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.608.000 233.000 133.000 215.000 174.000
Sum anleggsmidler 2.572.000 3.675.000 3.621.000 3.729.000 3.967.000
Varebeholdning 5.608.000 4.499.000 3.681.000 2.751.000 3.487.000
Kundefordringer 6.220.000 5.010.000 4.946.000 5.151.000 4.404.000
Andre fordringer 254.000 208.000 201.000 228.000 166.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.038.000 1.030.000 548.000 492.000 498.000
Sum omløpsmidler 14.119.000 10.747.000 9.374.000 8.621.000 8.555.000
Sum eiendeler 16.691.000 14.422.000 12.995.000 12.350.000 12.522.000
Sum opptjent egenkapital 7.957.000 7.063.000 5.663.000 4.518.000 5.027.000
Sum egenkapital 8.005.000 7.126.000 5.726.000 4.581.000 5.090.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 232.000 85.000 671.000
Sum langsiktig gjeld 1.471.000 1.876.000 2.782.000 2.747.000 3.151.000
Leverandørgjeld 2.257.000 1.071.000 1.113.000 1.429.000 850.000
Betalbar skatt 722.000 515.000 347.000 326.000 201.000
Skyldig offentlige avgifter 1.759.000 1.682.000 1.372.000 977.000 1.187.000
Utbytte -700.000 -750.000 0 -1.125.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.778.000 1.402.000 1.423.000 1.080.000 1.370.000
Sum kortsiktig gjeld 7.216.000 5.420.000 4.487.000 5.022.000 4.280.000
Sum gjeld og egenkapital 16.691.000 14.422.000 12.995.000 12.350.000 12.521.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.903.000 5.327.000 4.887.000 3.599.000 4.275.000
Likviditetsgrad 1 2 2 2.1 1.7 2.0
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2
Soliditet 4 49.4 44.1 37.1 40.7
Resultatgrad 13.7 12.1 6.7 6 3.5
Rentedekningsgrad 8 23.1 8 7.6 3.9
Gjeldsgrad 1.1 1 1.3 1.7 1.5
Total kapitalrentabilitet 20.9 19.3 13.2 9.3 5.7
Signatur
05.03.2020
STYRET HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex