Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elektro1
Juridisk navn:  Elektro 1 Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64850623
Dalsstubben 4 Dalsstubben 4 Fax: 64850624
1405 Langhus 1405 Langhus
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 984579837
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/27/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Total Revisjon DA
Regnskapsfører: Torp Regnskapstjenester
Utvikling:
Omsetning  
  
36.58%
Resultat  
  
55.41%
Egenkapital  
  
-4.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 407.000 298.000 897.000 2.041.000 11.118.000
Resultat: -103.000 -231.000 -42.000 2.709.000 1.771.000
Egenkapital: 3.104.000 3.267.000 3.498.000 3.540.000 1.424.000
Regnskap for  Elektro1
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 407.000 298.000 897.000 2.041.000 11.118.000
Driftskostnader -458.000 -486.000 -932.000 -2.269.000 -9.343.000
Driftsresultat -50.000 -188.000 -35.000 -227.000 1.775.000
Finansinntekter 0 1.000 5.000 2.978.000 30.000
Finanskostnader -53.000 -44.000 -11.000 -42.000 -33.000
Finans -53.000 -43.000 -6.000 2.936.000 -3.000
Resultat før skatt -103.000 -231.000 -42.000 2.709.000 1.771.000
Skattekostnad 0 0 0 57.000 -466.000
Årsresultat -103.000 -231.000 -42.000 2.765.000 1.306.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.856.000 3.981.000 584.000 535.000 713.000
Sum omløpsmidler 400.000 461.000 3.073.000 4.495.000 4.960.000
Sum eiendeler 4.256.000 4.442.000 3.657.000 5.030.000 5.673.000
Sum opptjent egenkapital 3.004.000 3.167.000 3.398.000 3.440.000 1.324.000
Sum egenkapital 3.104.000 3.267.000 3.498.000 3.540.000 1.424.000
Sum langsiktig gjeld 1.004.000 1.059.000 0 746.000 934.000
Sum kortsiktig gjeld 148.000 115.000 159.000 744.000 3.315.000
Sum gjeld og egenkapital 4.256.000 4.441.000 3.657.000 5.030.000 5.673.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 227.000 178.000 713.000 2.041.000 11.083.000
Andre inntekter 180.000 120.000 184.000 0 35.000
Driftsinntekter 407.000 298.000 897.000 2.041.000 11.118.000
Varekostnad -169.000 -86.000 -548.000 -1.103.000 -4.959.000
Lønninger 0 0 28.000 -431.000 -2.984.000
Avskrivning -131.000 -131.000 -97.000 -179.000 -175.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -158.000 -269.000 -315.000 -556.000 -1.225.000
Driftskostnader -458.000 -486.000 -932.000 -2.269.000 -9.343.000
Driftsresultat -50.000 -188.000 -35.000 -227.000 1.775.000
Finansinntekter 0 1.000 5.000 2.978.000 30.000
Finanskostnader -53.000 -44.000 -11.000 -42.000 -33.000
Finans -53.000 -43.000 -6.000 2.936.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -300.000 -1.000.000
Årsresultat -103.000 -231.000 -42.000 2.765.000 1.306.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.528.000 3.528.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 322.000 453.000 584.000 535.000 713.000
Sum varige driftsmidler 3.850.000 3.981.000 584.000 535.000 713.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.856.000 3.981.000 584.000 535.000 713.000
Varebeholdning 0 0 0 0 40.000
Kundefordringer 36.000 8.000 119.000 513.000 2.080.000
Andre fordringer 28.000 28.000 34.000 16.000 369.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 336.000 425.000 2.919.000 3.966.000 2.470.000
Sum omløpsmidler 400.000 461.000 3.073.000 4.495.000 4.960.000
Sum eiendeler 4.256.000 4.442.000 3.657.000 5.030.000 5.673.000
Sum opptjent egenkapital 3.004.000 3.167.000 3.398.000 3.440.000 1.324.000
Sum egenkapital 3.104.000 3.267.000 3.498.000 3.540.000 1.424.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 57.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.004.000 1.059.000 0 746.000 934.000
Leverandørgjeld 38.000 8.000 38.000 120.000 493.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 409.000
Skyldig offentlige avgifter 14.000 13.000 29.000 6.000 444.000
Utbytte 0 0 0 -300.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 96.000 94.000 92.000 318.000 969.000
Sum kortsiktig gjeld 148.000 115.000 159.000 744.000 3.315.000
Sum gjeld og egenkapital 4.256.000 4.441.000 3.657.000 5.030.000 5.673.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 252.000 346.000 2.914.000 3.751.000 1.645.000
Likviditetsgrad 1 2.7 4 19.3 6.0 1.5
Likviditetsgrad 2 2.7 4 19.3 6.1 1.5
Soliditet 72.9 73.6 95.7 70.4 25.1
Resultatgrad -12.3 -63.1 -3.9 -11.1 16.0
Rentedekningsgrad -0.9 -4.3 -3.2 65.5 54.7
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0 0.4 3.0
Total kapitalrentabilitet -1.2 -4.2 -0.8 54.7 31.8
Signatur
04.03.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex