Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elektrikere As
Juridisk navn:  Elektrikere As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40584059
Nordbyvegen 37 Nordbyvegen 37 Fax:
2817 Gjøvik 2817 Gjøvik
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 918962581
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/20/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Digitall As
Utvikling:
Omsetning  
  
96.52%
Resultat  
  
45.76%
Egenkapital  
  
88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 1.413.000 719.000
Resultat: 86.000 59.000
Egenkapital: 141.000 75.000
Regnskap for  Elektrikere As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 1.413.000 719.000
Driftskostnader -1.326.000 -662.000
Driftsresultat 88.000 59.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -2.000 0
Finans -2.000 0
Resultat før skatt 86.000 59.000
Skattekostnad -20.000 -14.000
Årsresultat 66.000 45.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000 18.000
Sum omløpsmidler 483.000 254.000
Sum eiendeler 495.000 272.000
Sum opptjent egenkapital 111.000 45.000
Sum egenkapital 141.000 75.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 353.000 196.000
Sum gjeld og egenkapital 494.000 272.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.413.000 719.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.413.000 719.000
Varekostnad -285.000 -101.000
Lønninger -899.000 -448.000
Avskrivning -7.000 -2.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -135.000 -111.000
Driftskostnader -1.326.000 -662.000
Driftsresultat 88.000 59.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -2.000 0
Finans -2.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 66.000 45.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 11.000 18.000
Sum varige driftsmidler 11.000 18.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 12.000 18.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 175.000 46.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 308.000 208.000
Sum omløpsmidler 483.000 254.000
Sum eiendeler 495.000 272.000
Sum opptjent egenkapital 111.000 45.000
Sum egenkapital 141.000 75.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000
Leverandørgjeld 42.000 25.000
Betalbar skatt 21.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter 173.000 109.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 118.000 49.000
Sum kortsiktig gjeld 353.000 196.000
Sum gjeld og egenkapital 494.000 272.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 130.000 58.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3
Soliditet 28.5 27.6
Resultatgrad 6.2 8.2
Rentedekningsgrad 4
Gjeldsgrad 2.5 2.6
Total kapitalrentabilitet 17.8 21.7
Signatur
09.05.2017
Prokurister
09.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex