Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elektriker Vest As
Juridisk navn:  Elektriker Vest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51228484
Granatveien 9 Granatveien 9 Fax:
4072 Randaberg 4072 Randaberg
Fylke: Kommune:
Rogaland Randaberg
Org.nr: 919417641
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 7/19/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vistnes Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
502.23%
Resultat  
  
1560.71%
Egenkapital  
  
139.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 4.583.000 761.000
Resultat: 818.000 -56.000
Egenkapital: 585.000 244.000
Regnskap for  Elektriker Vest As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 4.583.000 761.000
Driftskostnader -3.765.000 -817.000
Driftsresultat 818.000 -56.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Resultat før skatt 818.000 -56.000
Skattekostnad -177.000 0
Årsresultat 641.000 -56.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 2.176.000 892.000
Sum eiendeler 2.176.000 892.000
Sum opptjent egenkapital 285.000 -56.000
Sum egenkapital 585.000 244.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 246.000
Sum kortsiktig gjeld 1.586.000 401.000
Sum gjeld og egenkapital 2.177.000 891.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.583.000 761.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 4.583.000 761.000
Varekostnad -2.012.000 -302.000
Lønninger -1.224.000 -313.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -529.000 -202.000
Driftskostnader -3.765.000 -817.000
Driftsresultat 818.000 -56.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -300.000 0
Årsresultat 641.000 -56.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 65.000 28.000
Kundefordringer 1.372.000 758.000
Andre fordringer 37.000 50.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 702.000 56.000
Sum omløpsmidler 2.176.000 892.000
Sum eiendeler 2.176.000 892.000
Sum opptjent egenkapital 285.000 -56.000
Sum egenkapital 585.000 244.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.000 246.000
Leverandørgjeld 335.000 221.000
Betalbar skatt 172.000 0
Skyldig offentlige avgifter 401.000 152.000
Utbytte -300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 378.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 1.586.000 401.000
Sum gjeld og egenkapital 2.177.000 891.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 590.000 491.000
Likviditetsgrad 1 1.4 2.2
Likviditetsgrad 2 1.3 2.2
Soliditet 26.9 27.4
Resultatgrad 17.8 -7.4
Rentedekningsgrad 8
Gjeldsgrad 2.7 2.7
Total kapitalrentabilitet 37.6 -6.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex