Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elektriker Thor B. Bleika As
Juridisk navn:  Elektriker Thor B. Bleika As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46982899
Bjellandveien 91 Bjellandveien 91 Fax:
4818 Færvik 4818 Færvik
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 912029921
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/13/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Normann & Øygarden As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.69%
Resultat  
  
159.7%
Egenkapital  
  
387.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 561.000 650.000 608.000 630.000 545.000
Resultat: 40.000 -67.000 -39.000 85.000 -13.000
Egenkapital: 39.000 8.000 51.000 90.000 23.000
Regnskap for  Elektriker Thor B. Bleika As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 561.000 650.000 608.000 630.000 545.000
Driftskostnader -520.000 -717.000 -647.000 -545.000 -559.000
Driftsresultat 41.000 -67.000 -39.000 85.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 40.000 -67.000 -39.000 85.000 -13.000
Skattekostnad -9.000 23.000 0 -18.000 0
Årsresultat 32.000 -43.000 -39.000 67.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.000 23.000 0 15.000 18.000
Sum omløpsmidler 107.000 208.000 195.000 262.000 107.000
Sum eiendeler 121.000 231.000 195.000 277.000 125.000
Sum opptjent egenkapital 9.000 -22.000 21.000 60.000 -7.000
Sum egenkapital 39.000 8.000 51.000 90.000 23.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 81.000 223.000 144.000 186.000 102.000
Sum gjeld og egenkapital 120.000 231.000 195.000 276.000 125.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 547.000 650.000 608.000 630.000 545.000
Andre inntekter 14.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 561.000 650.000 608.000 630.000 545.000
Varekostnad -222.000 -266.000 -278.000 -205.000 -259.000
Lønninger -208.000 -344.000 -234.000 -249.000 -175.000
Avskrivning 0 0 -15.000 -4.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -90.000 -107.000 -120.000 -87.000 -120.000
Driftskostnader -520.000 -717.000 -647.000 -545.000 -559.000
Driftsresultat 41.000 -67.000 -39.000 85.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 32.000 -43.000 -39.000 67.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 14.000 23.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 15.000 18.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 15.000 18.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 14.000 23.000 0 15.000 18.000
Varebeholdning 20.000 0 50.000 50.000 50.000
Kundefordringer 5.000 32.000 30.000 50.000 6.000
Andre fordringer 0 1.000 0 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 82.000 175.000 115.000 161.000 49.000
Sum omløpsmidler 107.000 208.000 195.000 262.000 107.000
Sum eiendeler 121.000 231.000 195.000 277.000 125.000
Sum opptjent egenkapital 9.000 -22.000 21.000 60.000 -7.000
Sum egenkapital 39.000 8.000 51.000 90.000 23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 13.000 5.000 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 18.000 0
Skyldig offentlige avgifter 81.000 151.000 97.000 131.000 78.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 59.000 43.000 36.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 81.000 223.000 144.000 186.000 102.000
Sum gjeld og egenkapital 120.000 231.000 195.000 276.000 125.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 26.000 -15.000 51.000 76.000 5.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.9 1 1.4 1.0
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 1 1.1 0.6
Soliditet 32.5 3.5 26.2 32.6 18.4
Resultatgrad 7.3 -10.3 -6.4 13.5 -2.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.1 27.9 2.8 2.1 4.4
Total kapitalrentabilitet 34.2 30.8 -10.4
Signatur
12.02.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex