Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elektriker Leif AS
Juridisk navn:  Elektriker Leif AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99515599
Østhellinga 22 Østhellinga 22 Fax:
1388 Borgen 1388 Borgen
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 990102031
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/1/2006 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
95.65%
Resultat  
  
776.39%
Egenkapital  
  
8.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.348.000 689.000 570.000 1.121.000 2.650.000
Resultat: 487.000 -72.000 -311.000 -458.000 169.000
Egenkapital: 6.456.000 5.969.000 6.041.000 6.469.000 6.811.000
Regnskap for  Elektriker Leif AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.348.000 689.000 570.000 1.121.000 2.650.000
Driftskostnader -886.000 -789.000 -901.000 -1.608.000 -2.538.000
Driftsresultat 461.000 -100.000 -330.000 -486.000 110.000
Finansinntekter 26.000 28.000 20.000 29.000 59.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -1.000 0
Finans 26.000 27.000 19.000 28.000 59.000
Resultat før skatt 487.000 -72.000 -311.000 -458.000 169.000
Skattekostnad 0 0 -117.000 117.000 -46.000
Årsresultat 487.000 -72.000 -428.000 -341.000 124.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.749.000 3.821.000 3.904.000 4.281.000 4.492.000
Sum omløpsmidler 2.896.000 2.311.000 2.301.000 2.401.000 2.982.000
Sum eiendeler 6.645.000 6.132.000 6.205.000 6.682.000 7.474.000
Sum opptjent egenkapital 6.346.000 5.859.000 5.931.000 6.359.000 6.701.000
Sum egenkapital 6.456.000 5.969.000 6.041.000 6.469.000 6.811.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 189.000 163.000 163.000 212.000 663.000
Sum gjeld og egenkapital 6.645.000 6.132.000 6.204.000 6.681.000 7.474.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.348.000 689.000 570.000 1.024.000 2.591.000
Andre inntekter 0 0 0 98.000 59.000
Driftsinntekter 1.348.000 689.000 570.000 1.121.000 2.650.000
Varekostnad -254.000 -128.000 -63.000 -221.000 -604.000
Lønninger -345.000 -359.000 -345.000 -760.000 -1.214.000
Avskrivning -75.000 -99.000 -103.000 -128.000 -160.000
Nedskrivning 0 0 -200.000 0 0
Andre driftskostnader -212.000 -203.000 -190.000 -499.000 -545.000
Driftskostnader -886.000 -789.000 -901.000 -1.608.000 -2.538.000
Driftsresultat 461.000 -100.000 -330.000 -486.000 110.000
Finansinntekter 26.000 28.000 20.000 29.000 59.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -1.000 0
Finans 26.000 27.000 19.000 28.000 59.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 487.000 -72.000 -428.000 -341.000 124.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 117.000 0
Fast eiendom 3.450.000 3.450.000 3.450.000 3.650.000 3.850.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 237.000 312.000 411.000 513.000 641.000
Sum varige driftsmidler 3.687.000 3.762.000 3.861.000 4.164.000 4.492.000
Sum finansielle anleggsmidler 61.000 59.000 43.000 0 0
Sum anleggsmidler 3.749.000 3.821.000 3.904.000 4.281.000 4.492.000
Varebeholdning 7.000 3.000 3.000 0 13.000
Kundefordringer 66.000 16.000 124.000 61.000 827.000
Andre fordringer 7.000 21.000 0 15.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.816.000 2.271.000 2.174.000 2.325.000 2.142.000
Sum omløpsmidler 2.896.000 2.311.000 2.301.000 2.401.000 2.982.000
Sum eiendeler 6.645.000 6.132.000 6.205.000 6.682.000 7.474.000
Sum opptjent egenkapital 6.346.000 5.859.000 5.931.000 6.359.000 6.701.000
Sum egenkapital 6.456.000 5.969.000 6.041.000 6.469.000 6.811.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 54.000 21.000 12.000 0 129.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 46.000
Skyldig offentlige avgifter 107.000 86.000 92.000 103.000 300.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 28.000 56.000 59.000 109.000 189.000
Sum kortsiktig gjeld 189.000 163.000 163.000 212.000 663.000
Sum gjeld og egenkapital 6.645.000 6.132.000 6.204.000 6.681.000 7.474.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.707.000 2.148.000 2.138.000 2.189.000 2.319.000
Likviditetsgrad 1 15.3 14.2 14.1 11.3 4.5
Likviditetsgrad 2 15.3 14.2 14.1 11.4 4.5
Soliditet 97.2 97.3 97.4 96.8 91.1
Resultatgrad 34.2 -14.5 -57.9 -43.4 4.2
Rentedekningsgrad -457.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet 7.3 -1.2 -6.8 2.3
Signatur
02.06.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
02.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex