Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elektriker Gruppen AS
Juridisk navn:  Elektriker Gruppen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22040404
Postboks 134 Manglerud Oluf Onsumsveie 9 Fax: 22040404
0612 Oslo 680 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 879899222
Aksjekapital: 2.900.000 NOK
Antall ansatte: 82
Etableringsdato: 5/2/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
32.32%
Resultat  
  
80.51%
Egenkapital  
  
8.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 111.074.000 83.941.000 93.590.000 92.052.000 106.601.000
Resultat: 3.103.000 1.719.000 -1.822.000 -267.000 423.000
Egenkapital: 8.216.000 7.591.000 5.881.000 7.313.000 7.579.000
Regnskap for  Elektriker Gruppen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 111.074.000 83.941.000 93.590.000 92.052.000 106.601.000
Driftskostnader -108.137.000 -82.213.000 -95.368.000 -92.280.000 -106.042.000
Driftsresultat 2.936.000 1.729.000 -1.778.000 -228.000 558.000
Finansinntekter 294.000 157.000 186.000 167.000 199.000
Finanskostnader -126.000 -166.000 -230.000 -206.000 -334.000
Finans 168.000 -9.000 -44.000 -39.000 -135.000
Resultat før skatt 3.103.000 1.719.000 -1.822.000 -267.000 423.000
Skattekostnad -741.000 -441.000 391.000 1.000 -139.000
Årsresultat 2.363.000 1.278.000 -1.432.000 -266.000 284.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.184.000 1.452.000 3.443.000 3.208.000 3.765.000
Sum omløpsmidler 35.022.000 20.932.000 23.401.000 26.521.000 27.181.000
Sum eiendeler 36.206.000 22.384.000 26.844.000 29.729.000 30.946.000
Sum opptjent egenkapital 4.538.000 3.913.000 2.635.000 4.066.000 4.332.000
Sum egenkapital 8.216.000 7.591.000 5.881.000 7.313.000 7.579.000
Sum langsiktig gjeld 589.000 689.000 762.000 468.000 537.000
Sum kortsiktig gjeld 27.401.000 14.104.000 20.202.000 21.947.000 22.830.000
Sum gjeld og egenkapital 36.206.000 22.384.000 26.846.000 29.728.000 30.946.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 111.074.000 83.804.000 92.998.000 91.702.000 106.552.000
Andre inntekter 0 138.000 592.000 350.000 49.000
Driftsinntekter 111.074.000 83.941.000 93.590.000 92.052.000 106.601.000
Varekostnad -38.777.000 -36.677.000 -36.887.000 -37.152.000 -49.335.000
Lønninger -53.140.000 -33.401.000 -42.780.000 -39.973.000 -42.623.000
Avskrivning -369.000 -337.000 -467.000 -702.000 -848.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.851.000 -11.798.000 -15.234.000 -14.453.000 -13.236.000
Driftskostnader -108.137.000 -82.213.000 -95.368.000 -92.280.000 -106.042.000
Driftsresultat 2.936.000 1.729.000 -1.778.000 -228.000 558.000
Finansinntekter 294.000 157.000 186.000 167.000 199.000
Finanskostnader -126.000 -166.000 -230.000 -206.000 -334.000
Finans 168.000 -9.000 -44.000 -39.000 -135.000
Konsernbidrag -3.137.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.363.000 1.278.000 -1.432.000 -266.000 284.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 164.000 94.000 671.000 281.000 266.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.020.000 803.000 1.254.000 1.252.000 1.872.000
Sum varige driftsmidler 1.020.000 803.000 1.254.000 1.252.000 1.872.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 556.000 1.519.000 1.675.000 1.627.000
Sum anleggsmidler 1.184.000 1.452.000 3.443.000 3.208.000 3.765.000
Varebeholdning 131.000 45.000 37.000 81.000 113.000
Kundefordringer 13.494.000 10.173.000 12.603.000 12.677.000 15.733.000
Andre fordringer 1.465.000 835.000 1.376.000 1.671.000 1.596.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 19.297.000 8.009.000 9.346.000 8.726.000 7.405.000
Sum omløpsmidler 35.022.000 20.932.000 23.401.000 26.521.000 27.181.000
Sum eiendeler 36.206.000 22.384.000 26.844.000 29.729.000 30.946.000
Sum opptjent egenkapital 4.538.000 3.913.000 2.635.000 4.066.000 4.332.000
Sum egenkapital 8.216.000 7.591.000 5.881.000 7.313.000 7.579.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.398.000 42.000 660.000 625.000 567.000
Sum langsiktig gjeld 589.000 689.000 762.000 468.000 537.000
Leverandørgjeld 5.125.000 5.334.000 8.287.000 11.035.000 10.248.000
Betalbar skatt 774.000 0 0 13.000 151.000
Skyldig offentlige avgifter 9.429.000 5.039.000 4.177.000 5.455.000 6.106.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.675.000 3.689.000 7.078.000 4.819.000 5.758.000
Sum kortsiktig gjeld 27.401.000 14.104.000 20.202.000 21.947.000 22.830.000
Sum gjeld og egenkapital 36.206.000 22.384.000 26.846.000 29.728.000 30.946.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.621.000 6.828.000 3.199.000 4.574.000 4.351.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.5 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.3 1.5 1.2 1.3 1.2
Soliditet 22.7 33.9 21.9 24.6 24.5
Resultatgrad 2.6 2.1 -1.9 -0.2 0.5
Rentedekningsgrad 23.3 10.4 -7.7 -0.3 2.3
Gjeldsgrad 3.4 1.9 3.6 3.1 3.1
Total kapitalrentabilitet 8.9 8.4 -5.9 -0.2 2.4
Signatur
29.05.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.05.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex