Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elektriker Bekkevold AS
Juridisk navn:  Elektriker Bekkevold AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63906290
Nedre Hagaveg 17 Nedre Hagaveg 17 Fax: 94770149
2150 Årnes 2150 Årnes
Fylke: Kommune:
Viken Nes
Org.nr: 986113339
Aksjekapital: 166.600 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 9/20/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Årnes Revisjon AS
Regnskapsfører: Ecit Årnes As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.14%
Resultat  
  
-50.64%
Egenkapital  
  
106.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 18.462.000 16.916.000 14.487.000 10.656.000 6.801.000
Resultat: 423.000 857.000 365.000 524.000 8.000
Egenkapital: 1.403.000 680.000 617.000 496.000 115.000
Regnskap for  Elektriker Bekkevold AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 18.462.000 16.916.000 14.487.000 10.656.000 6.801.000
Driftskostnader -18.005.000 -16.034.000 -14.096.000 -10.068.000 -6.712.000
Driftsresultat 457.000 882.000 392.000 588.000 89.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 1.000 9.000
Finanskostnader -36.000 -26.000 -26.000 -65.000 -90.000
Finans -34.000 -25.000 -26.000 -64.000 -81.000
Resultat før skatt 423.000 857.000 365.000 524.000 8.000
Skattekostnad -100.000 -208.000 -95.000 -142.000 -5.000
Årsresultat 322.000 648.000 271.000 381.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 74.000 248.000 81.000 82.000 810.000
Sum omløpsmidler 4.012.000 3.726.000 3.415.000 2.160.000 1.121.000
Sum eiendeler 4.086.000 3.974.000 3.496.000 2.242.000 1.931.000
Sum opptjent egenkapital 903.000 580.000 517.000 396.000 15.000
Sum egenkapital 1.403.000 680.000 617.000 496.000 115.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 6.000 16.000 25.000 472.000
Sum kortsiktig gjeld 2.677.000 3.287.000 2.862.000 1.721.000 1.344.000
Sum gjeld og egenkapital 4.086.000 3.973.000 3.495.000 2.242.000 1.931.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.462.000 16.762.000 14.487.000 10.656.000 6.549.000
Andre inntekter 0 154.000 0 0 252.000
Driftsinntekter 18.462.000 16.916.000 14.487.000 10.656.000 6.801.000
Varekostnad -7.873.000 -7.276.000 -6.475.000 -4.777.000 -2.692.000
Lønninger -7.689.000 -6.549.000 -5.740.000 -3.684.000 -2.883.000
Avskrivning -37.000 -45.000 -27.000 -177.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.406.000 -2.164.000 -1.854.000 -1.430.000 -1.137.000
Driftskostnader -18.005.000 -16.034.000 -14.096.000 -10.068.000 -6.712.000
Driftsresultat 457.000 882.000 392.000 588.000 89.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 1.000 9.000
Finanskostnader -36.000 -26.000 -26.000 -65.000 -90.000
Finans -34.000 -25.000 -26.000 -64.000 -81.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -550.000 -150.000 0 0
Årsresultat 322.000 648.000 271.000 381.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 69.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 74.000 92.000 81.000 82.000 740.000
Sum varige driftsmidler 74.000 92.000 81.000 82.000 740.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 156.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 74.000 248.000 81.000 82.000 810.000
Varebeholdning 1.168.000 880.000 784.000 668.000 448.000
Kundefordringer 1.368.000 2.121.000 1.755.000 681.000 303.000
Andre fordringer 277.000 383.000 547.000 496.000 126.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.199.000 341.000 328.000 315.000 244.000
Sum omløpsmidler 4.012.000 3.726.000 3.415.000 2.160.000 1.121.000
Sum eiendeler 4.086.000 3.974.000 3.496.000 2.242.000 1.931.000
Sum opptjent egenkapital 903.000 580.000 517.000 396.000 15.000
Sum egenkapital 1.403.000 680.000 617.000 496.000 115.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 6.000 16.000 25.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 265.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.000 6.000 16.000 25.000 472.000
Leverandørgjeld 714.000 988.000 1.260.000 730.000 688.000
Betalbar skatt 100.000 219.000 103.000 48.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.118.000 1.070.000 1.007.000 599.000 382.000
Utbytte 0 -550.000 -150.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 746.000 644.000 492.000 344.000 274.000
Sum kortsiktig gjeld 2.677.000 3.287.000 2.862.000 1.721.000 1.344.000
Sum gjeld og egenkapital 4.086.000 3.973.000 3.495.000 2.242.000 1.931.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.335.000 439.000 553.000 439.000 -223.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.1 1.2 1.3 0.8
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 0.9 0.9 0.6
Soliditet 34.3 17.1 17.7 22.1 6.0
Resultatgrad 2.5 5.2 2.7 5.5 1.3
Rentedekningsgrad 12.7 33.9 15.1 9.1 1.1
Gjeldsgrad 1.9 4.8 4.7 3.5 15.8
Total kapitalrentabilitet 11.2 22.2 11.2 26.3 5.1
Signatur
24.07.2018
Prokurister
23.08.2013
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex