Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elektriker Andersen As
Juridisk navn:  Elektriker Andersen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40043863
Aronskogen 32 Aronskogen 32 Fax:
9514 Alta 9514 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 916582498
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/8/2016 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
39.49%
Resultat  
  
66.25%
Egenkapital  
  
76.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 2.840.000 2.036.000 1.359.000
Resultat: 399.000 240.000 257.000
Egenkapital: 703.000 399.000 220.000
Regnskap for  Elektriker Andersen As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.840.000 2.036.000 1.359.000
Driftskostnader -2.437.000 -1.793.000 -1.098.000
Driftsresultat 402.000 243.000 261.000
Finansinntekter 0 1.000 0
Finanskostnader -3.000 -4.000 -4.000
Finans -3.000 -3.000 -4.000
Resultat før skatt 399.000 240.000 257.000
Skattekostnad -95.000 -61.000 -67.000
Årsresultat 304.000 179.000 190.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 73.000 47.000 3.000
Sum omløpsmidler 1.180.000 828.000 756.000
Sum eiendeler 1.253.000 875.000 759.000
Sum opptjent egenkapital 673.000 369.000 190.000
Sum egenkapital 703.000 399.000 220.000
Sum langsiktig gjeld 140.000 184.000 204.000
Sum kortsiktig gjeld 410.000 292.000 335.000
Sum gjeld og egenkapital 1.253.000 875.000 759.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.839.000 2.036.000 1.359.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 2.840.000 2.036.000 1.359.000
Varekostnad -1.252.000 -855.000 -847.000
Lønninger -969.000 -783.000 -112.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -233.000 -201.000 -298.000
Driftskostnader -2.437.000 -1.793.000 -1.098.000
Driftsresultat 402.000 243.000 261.000
Finansinntekter 0 1.000 0
Finanskostnader -3.000 -4.000 -4.000
Finans -3.000 -3.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 304.000 179.000 190.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 73.000 47.000 3.000
Sum anleggsmidler 73.000 47.000 3.000
Varebeholdning 222.000 205.000 159.000
Kundefordringer 7.000 36.000 234.000
Andre fordringer 6.000 39.000 32.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 946.000 549.000 331.000
Sum omløpsmidler 1.180.000 828.000 756.000
Sum eiendeler 1.253.000 875.000 759.000
Sum opptjent egenkapital 673.000 369.000 190.000
Sum egenkapital 703.000 399.000 220.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 24.000 24.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 140.000 184.000 204.000
Leverandørgjeld 54.000 42.000 91.000
Betalbar skatt 95.000 61.000 67.000
Skyldig offentlige avgifter 151.000 104.000 121.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 110.000 85.000 55.000
Sum kortsiktig gjeld 410.000 292.000 335.000
Sum gjeld og egenkapital 1.253.000 875.000 759.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 770.000 536.000 421.000
Likviditetsgrad 1 2.9 2.8 2.3
Likviditetsgrad 2 2.3 2.1 1.8
Soliditet 56.1 45.6 2
Resultatgrad 14.2 11.9 19.2
Rentedekningsgrad 1 60.8 65.3
Gjeldsgrad 0.8 1.2 2.5
Total kapitalrentabilitet 32.1 27.9 34.4
Signatur
25.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex