Elektriker AS
Juridisk navn:  Elektriker AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90078766
Ingvald Ystgaards Veg 3B Fossegrenda 7 Fax: 73107729
7047 Trondheim 7038 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 990028273
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/1/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: All Revisjon AS
Regnskapsfører: Aktiva Solsiden As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.49%
Resultat  
  
-25.74%
Egenkapital  
  
14.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.623.000 3.641.000 3.737.000 3.249.000 4.720.000
Resultat: 300.000 404.000 68.000 -506.000 1.304.000
Egenkapital: 1.807.000 1.580.000 1.277.000 1.233.000 1.492.000
Regnskap for  Elektriker AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.623.000 3.641.000 3.737.000 3.249.000 4.720.000
Driftskostnader -3.286.000 -3.207.000 -3.541.000 -3.687.000 -3.399.000
Driftsresultat 338.000 435.000 195.000 -438.000 1.322.000
Finansinntekter 6.000 1.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -45.000 -31.000 -128.000 -69.000 -18.000
Finans -39.000 -30.000 -127.000 -67.000 -17.000
Resultat før skatt 300.000 404.000 68.000 -506.000 1.304.000
Skattekostnad -73.000 -102.000 -24.000 246.000 -300.000
Årsresultat 227.000 303.000 44.000 -259.000 1.003.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 288.000 357.000 484.000 574.000 0
Sum omløpsmidler 3.643.000 3.358.000 5.211.000 3.314.000 4.055.000
Sum eiendeler 3.931.000 3.715.000 5.695.000 3.888.000 4.055.000
Sum opptjent egenkapital 1.707.000 1.480.000 1.177.000 1.133.000 1.392.000
Sum egenkapital 1.807.000 1.580.000 1.277.000 1.233.000 1.492.000
Sum langsiktig gjeld 1.259.000 1.368.000 2.664.000 1.740.000 560.000
Sum kortsiktig gjeld 864.000 766.000 1.754.000 915.000 2.002.000
Sum gjeld og egenkapital 3.930.000 3.714.000 5.695.000 3.888.000 4.054.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.623.000 3.641.000 3.737.000 3.249.000 4.214.000
Andre inntekter 0 0 0 0 506.000
Driftsinntekter 3.623.000 3.641.000 3.737.000 3.249.000 4.720.000
Varekostnad -700.000 -648.000 -765.000 -781.000 -944.000
Lønninger -1.940.000 -1.720.000 -1.777.000 -1.981.000 -1.814.000
Avskrivning -67.000 -67.000 -67.000 -50.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -579.000 -772.000 -932.000 -875.000 -641.000
Driftskostnader -3.286.000 -3.207.000 -3.541.000 -3.687.000 -3.399.000
Driftsresultat 338.000 435.000 195.000 -438.000 1.322.000
Finansinntekter 6.000 1.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -45.000 -31.000 -128.000 -69.000 -18.000
Finans -39.000 -30.000 -127.000 -67.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 227.000 303.000 44.000 -259.000 1.003.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 112.000 107.000 168.000 192.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 83.000 150.000 216.000 283.000 0
Sum varige driftsmidler 83.000 150.000 216.000 283.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 93.000 100.000 100.000 100.000 0
Sum anleggsmidler 288.000 357.000 484.000 574.000 0
Varebeholdning 119.000 99.000 88.000 74.000 74.000
Kundefordringer 3.325.000 2.886.000 3.882.000 2.973.000 3.535.000
Andre fordringer 22.000 8.000 34.000 65.000 89.000
Sum investeringer 0 0 0 0 100.000
Kasse, bank 177.000 365.000 1.207.000 203.000 257.000
Sum omløpsmidler 3.643.000 3.358.000 5.211.000 3.314.000 4.055.000
Sum eiendeler 3.931.000 3.715.000 5.695.000 3.888.000 4.055.000
Sum opptjent egenkapital 1.707.000 1.480.000 1.177.000 1.133.000 1.392.000
Sum egenkapital 1.807.000 1.580.000 1.277.000 1.233.000 1.492.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 55.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.259.000 1.368.000 2.664.000 1.740.000 560.000
Leverandørgjeld 99.000 143.000 122.000 402.000 93.000
Betalbar skatt 78.000 41.000 0 0 245.000
Skyldig offentlige avgifter 434.000 426.000 997.000 220.000 512.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 254.000 156.000 635.000 294.000 1.151.000
Sum kortsiktig gjeld 864.000 766.000 1.754.000 915.000 2.002.000
Sum gjeld og egenkapital 3.930.000 3.714.000 5.695.000 3.888.000 4.054.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.779.000 2.592.000 3.457.000 2.399.000 2.053.000
Likviditetsgrad 1 4.2 4.4 3 3.6 2.0
Likviditetsgrad 2 4.1 4.3 2.9 3.6 2.0
Soliditet 4 42.5 22.4 31.7 36.8
Resultatgrad 9.3 11.9 5.2 -13.5 28.0
Rentedekningsgrad 7.5 1 1.5 -6.3 73.5
Gjeldsgrad 1.2 1.4 3.5 2.2 1.7
Total kapitalrentabilitet 8.8 11.7 3.4 -11.2 32.6
Signatur
28.11.2012
SIGNATUR I FELLESSKAP
OLA BØLVIKEN
WILLY LIAN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex