Elektriker 1 Trondheim AS
Juridisk navn:  Elektriker 1 Trondheim AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45252000
Nardovegen 16B Nardovegen 16B Fax: 73964800
7032 Trondheim 7032 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 984665547
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 6/24/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Eva Huse Regnskap Og Revisjon
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.71%
Resultat  
  
5.7%
Egenkapital  
  
18.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 25.140.000 23.340.000 23.162.000 23.665.000 18.229.000
Resultat: 371.000 351.000 1.282.000 1.846.000 1.516.000
Egenkapital: 1.848.000 1.566.000 1.303.000 1.105.000 968.000
Regnskap for  Elektriker 1 Trondheim AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 25.140.000 23.340.000 23.162.000 23.665.000 18.229.000
Driftskostnader -24.679.000 -22.899.000 -21.846.000 -21.760.000 -16.634.000
Driftsresultat 461.000 441.000 1.315.000 1.906.000 1.596.000
Finansinntekter 94.000 1.000 0 0 2.000
Finanskostnader -185.000 -91.000 -33.000 -60.000 -81.000
Finans -91.000 -90.000 -33.000 -60.000 -79.000
Resultat før skatt 371.000 351.000 1.282.000 1.846.000 1.516.000
Skattekostnad -89.000 -88.000 -334.000 -510.000 -410.000
Årsresultat 282.000 263.000 947.000 1.337.000 1.106.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.210.000 957.000 568.000 218.000 77.000
Sum omløpsmidler 9.040.000 8.896.000 7.596.000 7.256.000 6.680.000
Sum eiendeler 11.250.000 9.853.000 8.164.000 7.474.000 6.757.000
Sum opptjent egenkapital 1.548.000 1.266.000 1.003.000 805.000 668.000
Sum egenkapital 1.848.000 1.566.000 1.303.000 1.105.000 968.000
Sum langsiktig gjeld 2.579.000 392.000 443.000 439.000 609.000
Sum kortsiktig gjeld 6.823.000 7.896.000 6.419.000 5.930.000 5.179.000
Sum gjeld og egenkapital 11.250.000 9.854.000 8.165.000 7.474.000 6.756.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.004.000 23.088.000 23.157.000 23.665.000 18.229.000
Andre inntekter 136.000 252.000 5.000 0 0
Driftsinntekter 25.140.000 23.340.000 23.162.000 23.665.000 18.229.000
Varekostnad -8.541.000 -7.676.000 -7.423.000 -7.862.000 -5.217.000
Lønninger -11.594.000 -11.363.000 -11.202.000 -10.021.000 -7.350.000
Avskrivning -224.000 -161.000 -54.000 -36.000 -68.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.320.000 -3.750.000 -3.459.000 -4.077.000 -3.311.000
Driftskostnader -24.679.000 -22.899.000 -21.846.000 -21.760.000 -16.634.000
Driftsresultat 461.000 441.000 1.315.000 1.906.000 1.596.000
Finansinntekter 94.000 1.000 0 0 2.000
Finanskostnader -185.000 -91.000 -33.000 -60.000 -81.000
Finans -91.000 -90.000 -33.000 -60.000 -79.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -750.000 -1.200.000 -1.000.000
Årsresultat 282.000 263.000 947.000 1.337.000 1.106.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 21.000 92.000 32.000 89.000 66.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 2.003.000 685.000 535.000 128.000 0
Driftsløsøre 184.000 179.000 0 0 10.000
Sum varige driftsmidler 2.187.000 864.000 535.000 128.000 10.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 2.210.000 957.000 568.000 218.000 77.000
Varebeholdning 1.507.000 1.343.000 1.292.000 999.000 764.000
Kundefordringer 6.908.000 6.816.000 4.760.000 3.094.000 4.236.000
Andre fordringer 179.000 302.000 443.000 518.000 412.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 446.000 435.000 1.102.000 2.646.000 1.268.000
Sum omløpsmidler 9.040.000 8.896.000 7.596.000 7.256.000 6.680.000
Sum eiendeler 11.250.000 9.853.000 8.164.000 7.474.000 6.757.000
Sum opptjent egenkapital 1.548.000 1.266.000 1.003.000 805.000 668.000
Sum egenkapital 1.848.000 1.566.000 1.303.000 1.105.000 968.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.238.000 1.411.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.579.000 392.000 443.000 439.000 609.000
Leverandørgjeld 1.931.000 1.564.000 1.359.000 1.101.000 1.271.000
Betalbar skatt 18.000 148.000 277.000 533.000 471.000
Skyldig offentlige avgifter 1.600.000 1.592.000 1.740.000 1.405.000 1.136.000
Utbytte 0 0 -750.000 -1.200.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.036.000 3.180.000 2.293.000 1.692.000 1.302.000
Sum kortsiktig gjeld 6.823.000 7.896.000 6.419.000 5.930.000 5.179.000
Sum gjeld og egenkapital 11.250.000 9.854.000 8.165.000 7.474.000 6.756.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.217.000 1.000.000 1.177.000 1.326.000 1.501.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1 1 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1 1.1 1.2
Soliditet 16.4 15.9 1 14.8 14.3
Resultatgrad 1.8 1.9 5.7 8.1 8.8
Rentedekningsgrad 2.5 4.8 39.8 31.8 19.7
Gjeldsgrad 5.1 5.3 5.3 5.8 6.0
Total kapitalrentabilitet 4.9 4.5 16.1 25.5 23.7
Signatur
10.09.2010
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex