Elektriker 1 Sandnes AS
Juridisk navn:  Elektriker 1 Sandnes AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51669380
Holbergs Gate 4A Holbergs Gate 4A Fax:
4306 Sandnes 4306 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 996086283
Aksjekapital: 555.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 10/20/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Stavanger Revisjon AS
Regnskapsfører: Pro-Sjekt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
36.36%
Resultat  
  
507.61%
Egenkapital  
  
-51.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 22.012.000 16.142.000 5.700.000 11.548.000 13.661.000
Resultat: 2.716.000 447.000 -756.000 -854.000 611.000
Egenkapital: 503.000 1.035.000 251.000 1.007.000 1.942.000
Regnskap for  Elektriker 1 Sandnes AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 22.012.000 16.142.000 5.700.000 11.548.000 13.661.000
Driftskostnader -19.285.000 -15.659.000 -6.432.000 -12.384.000 -13.029.000
Driftsresultat 2.727.000 482.000 -732.000 -836.000 632.000
Finansinntekter 18.000 12.000 4.000 4.000 6.000
Finanskostnader -29.000 -48.000 -26.000 -21.000 -27.000
Finans -11.000 -36.000 -22.000 -17.000 -21.000
Resultat før skatt 2.716.000 447.000 -756.000 -854.000 611.000
Skattekostnad -615.000 337.000 0 -82.000 -165.000
Årsresultat 2.101.000 784.000 -756.000 -935.000 446.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 211.000 612.000 0 107.000 226.000
Sum omløpsmidler 7.978.000 3.215.000 1.651.000 2.256.000 4.413.000
Sum eiendeler 8.189.000 3.827.000 1.651.000 2.363.000 4.639.000
Sum opptjent egenkapital 21.000 535.000 -249.000 507.000 1.442.000
Sum egenkapital 503.000 1.035.000 251.000 1.007.000 1.942.000
Sum langsiktig gjeld 340.000 234.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.345.000 2.558.000 1.400.000 1.356.000 2.696.000
Sum gjeld og egenkapital 8.188.000 3.827.000 1.651.000 2.363.000 4.638.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.012.000 16.142.000 5.679.000 11.548.000 13.661.000
Andre inntekter 0 0 21.000 0 0
Driftsinntekter 22.012.000 16.142.000 5.700.000 11.548.000 13.661.000
Varekostnad -8.596.000 -7.097.000 -2.020.000 -6.495.000 -5.855.000
Lønninger -8.388.000 -6.743.000 -3.338.000 -4.637.000 -5.549.000
Avskrivning -85.000 -62.000 0 -38.000 -32.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.216.000 -1.757.000 -1.074.000 -1.214.000 -1.593.000
Driftskostnader -19.285.000 -15.659.000 -6.432.000 -12.384.000 -13.029.000
Driftsresultat 2.727.000 482.000 -732.000 -836.000 632.000
Finansinntekter 18.000 12.000 4.000 4.000 6.000
Finanskostnader -29.000 -48.000 -26.000 -21.000 -27.000
Finans -11.000 -36.000 -22.000 -17.000 -21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.615.000 0 0 0 0
Årsresultat 2.101.000 784.000 -756.000 -935.000 446.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 337.000 0 0 82.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 211.000 275.000 0 107.000 144.000
Sum varige driftsmidler 211.000 275.000 0 107.000 144.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 211.000 612.000 0 107.000 226.000
Varebeholdning 311.000 191.000 167.000 203.000 222.000
Kundefordringer 5.669.000 2.737.000 1.275.000 1.807.000 2.769.000
Andre fordringer 124.000 64.000 65.000 104.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.873.000 224.000 144.000 142.000 1.392.000
Sum omløpsmidler 7.978.000 3.215.000 1.651.000 2.256.000 4.413.000
Sum eiendeler 8.189.000 3.827.000 1.651.000 2.363.000 4.639.000
Sum opptjent egenkapital 21.000 535.000 -249.000 507.000 1.442.000
Sum egenkapital 503.000 1.035.000 251.000 1.007.000 1.942.000
Sum avsetninger til forpliktelser 217.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 65.000 267.000 78.000 0
Sum langsiktig gjeld 340.000 234.000 0 0 0
Leverandørgjeld 1.952.000 936.000 364.000 227.000 1.086.000
Betalbar skatt 60.000 0 0 0 163.000
Skyldig offentlige avgifter 1.435.000 877.000 462.000 559.000 815.000
Utbytte -2.615.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.282.000 681.000 306.000 491.000 632.000
Sum kortsiktig gjeld 7.345.000 2.558.000 1.400.000 1.356.000 2.696.000
Sum gjeld og egenkapital 8.188.000 3.827.000 1.651.000 2.363.000 4.638.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 633.000 657.000 251.000 900.000 1.717.000
Likviditetsgrad 1 1 1.3 1.2 1.7 1.6
Likviditetsgrad 2 1 1.2 1.1 1.6 1.6
Soliditet 6.1 2 15.2 42.6 41.9
Resultatgrad 12.4 3 -12.8 -7.2 4.6
Rentedekningsgrad 9 1 -28.2 -39.6 23.6
Gjeldsgrad 15.3 2.7 5.6 1.3 1.4
Total kapitalrentabilitet 33.5 12.9 -44.1 -35.2 13.8
Signatur
16.12.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
16.12.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex