Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elektriker 1 Alta As
Juridisk navn:  Elektriker 1 Alta As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97725522
Vepsveien 2 Vepsveien 2 Fax:
9514 Alta 9514 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 917314721
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 4/25/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon Finnmark As
Regnskapsfører: Regnskapservice Alta As
Utvikling:
Omsetning  
  
21.46%
Resultat  
  
72%
Egenkapital  
  
-63.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 24.201.000 19.925.000 17.112.000
Resultat: 3.421.000 1.989.000 1.873.000
Egenkapital: 234.000 641.000 842.000
Regnskap for  Elektriker 1 Alta As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 24.201.000 19.925.000 17.112.000
Driftskostnader -20.740.000 -17.903.000 -15.219.000
Driftsresultat 3.461.000 2.022.000 1.893.000
Finansinntekter 23.000 10.000 16.000
Finanskostnader -63.000 -43.000 -37.000
Finans -40.000 -33.000 -21.000
Resultat før skatt 3.421.000 1.989.000 1.873.000
Skattekostnad -785.000 -475.000 -467.000
Årsresultat 2.637.000 1.514.000 1.406.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.776.000 2.123.000 968.000
Sum omløpsmidler 8.930.000 8.146.000 7.193.000
Sum eiendeler 11.706.000 10.269.000 8.161.000
Sum opptjent egenkapital 212.000 619.000 820.000
Sum egenkapital 234.000 641.000 842.000
Sum langsiktig gjeld 1.810.000 1.928.000 3.987.000
Sum kortsiktig gjeld 9.661.000 7.699.000 3.332.000
Sum gjeld og egenkapital 11.705.000 10.268.000 8.161.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.201.000 19.855.000 17.112.000
Andre inntekter 0 70.000 0
Driftsinntekter 24.201.000 19.925.000 17.112.000
Varekostnad -8.406.000 -7.888.000 -6.148.000
Lønninger -9.210.000 -7.524.000 -7.505.000
Avskrivning -629.000 -403.000 -286.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.495.000 -2.088.000 -1.280.000
Driftskostnader -20.740.000 -17.903.000 -15.219.000
Driftsresultat 3.461.000 2.022.000 1.893.000
Finansinntekter 23.000 10.000 16.000
Finanskostnader -63.000 -43.000 -37.000
Finans -40.000 -33.000 -21.000
Konsernbidrag 972.000 0 0
Utbytte -4.000.000 -750.000 0
Årsresultat 2.637.000 1.514.000 1.406.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 523.000 425.000 0
Driftsløsøre 2.209.000 1.658.000 933.000
Sum varige driftsmidler 2.733.000 2.082.000 933.000
Sum finansielle anleggsmidler 43.000 41.000 35.000
Sum anleggsmidler 2.776.000 2.123.000 968.000
Varebeholdning 2.102.000 2.079.000 1.265.000
Kundefordringer 3.089.000 4.085.000 3.436.000
Andre fordringer 302.000 120.000 61.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.727.000 1.861.000 721.000
Sum omløpsmidler 8.930.000 8.146.000 7.193.000
Sum eiendeler 11.706.000 10.269.000 8.161.000
Sum opptjent egenkapital 212.000 619.000 820.000
Sum egenkapital 234.000 641.000 842.000
Sum avsetninger til forpliktelser 52.000 55.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 993.000 1.034.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.810.000 1.928.000 3.987.000
Leverandørgjeld 1.101.000 2.983.000 426.000
Betalbar skatt 783.000 352.000 239.000
Skyldig offentlige avgifter 1.776.000 1.544.000 1.581.000
Utbytte -4.000.000 -750.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.008.000 1.037.000 1.085.000
Sum kortsiktig gjeld 9.661.000 7.699.000 3.332.000
Sum gjeld og egenkapital 11.705.000 10.268.000 8.161.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -731.000 447.000 3.861.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.1 2.2
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 1.8
Soliditet 2 6.2 10.3
Resultatgrad 14.3 10.1 11.1
Rentedekningsgrad 54.9 4 51.2
Gjeldsgrad 4 1 8.7
Total kapitalrentabilitet 29.8 19.8 23.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex