Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elektriker 1 AS
Juridisk navn:  Elektriker 1 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98211983
Geithusberga 2A Geithusberga 2A Fax:
3360 Geithus 3360 Geithus
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 995878356
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 8/5/2010 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ir Revisjon As
Regnskapsfører: Modum Regnskap Og Data As
Utvikling:
Omsetning  
  
21.58%
Resultat  
  
-85.22%
Egenkapital  
  
-58.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 13.784.000 11.337.000 10.339.000 8.624.000 7.140.000
Resultat: 47.000 318.000 325.000 782.000 521.000
Egenkapital: 494.000 1.187.000 930.000 684.000 652.000
Regnskap for  Elektriker 1 AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 13.784.000 11.337.000 10.339.000 8.624.000 7.140.000
Driftskostnader -13.724.000 -11.004.000 -10.014.000 -7.839.000 -6.581.000
Driftsresultat 60.000 333.000 325.000 785.000 560.000
Finansinntekter 8.000 8.000 16.000 13.000 5.000
Finanskostnader -21.000 -23.000 -16.000 -16.000 -44.000
Finans -13.000 -15.000 0 -3.000 -39.000
Resultat før skatt 47.000 318.000 325.000 782.000 521.000
Skattekostnad -41.000 -61.000 -79.000 -250.000 -48.000
Årsresultat 7.000 257.000 247.000 532.000 473.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 740.000 795.000 345.000 406.000 256.000
Sum omløpsmidler 3.494.000 3.151.000 2.517.000 2.488.000 2.018.000
Sum eiendeler 4.234.000 3.946.000 2.862.000 2.894.000 2.274.000
Sum opptjent egenkapital 389.000 1.082.000 825.000 579.000 547.000
Sum egenkapital 494.000 1.187.000 930.000 684.000 652.000
Sum langsiktig gjeld 583.000 800.000 232.000 300.000 112.000
Sum kortsiktig gjeld 3.158.000 1.959.000 1.700.000 1.910.000 1.510.000
Sum gjeld og egenkapital 4.235.000 3.946.000 2.862.000 2.894.000 2.274.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.724.000 12.387.000 9.378.000 8.624.000 7.228.000
Andre inntekter 60.000 -1.050.000 961.000 0 -87.000
Driftsinntekter 13.784.000 11.337.000 10.339.000 8.624.000 7.140.000
Varekostnad -6.114.000 -5.106.000 -5.025.000 -3.704.000 -3.353.000
Lønninger -5.424.000 -4.183.000 -3.669.000 -2.677.000 -2.206.000
Avskrivning -211.000 -156.000 -93.000 -66.000 -56.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.975.000 -1.559.000 -1.227.000 -1.392.000 -966.000
Driftskostnader -13.724.000 -11.004.000 -10.014.000 -7.839.000 -6.581.000
Driftsresultat 60.000 333.000 325.000 785.000 560.000
Finansinntekter 8.000 8.000 16.000 13.000 5.000
Finanskostnader -21.000 -23.000 -16.000 -16.000 -44.000
Finans -13.000 -15.000 0 -3.000 -39.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -700.000 0 0 -500.000 0
Årsresultat 7.000 257.000 247.000 532.000 473.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 3.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 725.000 780.000 308.000 329.000 136.000
Sum varige driftsmidler 725.000 780.000 308.000 329.000 139.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000 37.000 77.000 117.000
Sum anleggsmidler 740.000 795.000 345.000 406.000 256.000
Varebeholdning 176.000 295.000 316.000 308.000 60.000
Kundefordringer 2.842.000 1.782.000 1.686.000 1.659.000 1.478.000
Andre fordringer 152.000 193.000 162.000 128.000 175.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 325.000 881.000 353.000 393.000 305.000
Sum omløpsmidler 3.494.000 3.151.000 2.517.000 2.488.000 2.018.000
Sum eiendeler 4.234.000 3.946.000 2.862.000 2.894.000 2.274.000
Sum opptjent egenkapital 389.000 1.082.000 825.000 579.000 547.000
Sum egenkapital 494.000 1.187.000 930.000 684.000 652.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 583.000 800.000 232.000 300.000 112.000
Leverandørgjeld 1.090.000 790.000 408.000 334.000 552.000
Betalbar skatt 41.000 61.000 79.000 250.000 48.000
Skyldig offentlige avgifter 981.000 865.000 547.000 595.000 550.000
Utbytte -700.000 0 0 -500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 446.000 243.000 667.000 230.000 359.000
Sum kortsiktig gjeld 3.158.000 1.959.000 1.700.000 1.910.000 1.510.000
Sum gjeld og egenkapital 4.235.000 3.946.000 2.862.000 2.894.000 2.274.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 336.000 1.192.000 817.000 578.000 508.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.6 1.5 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1.5 1.3 1.2 1.3
Soliditet 11.7 30.1 32.5 23.6 28.7
Resultatgrad 0.4 2.9 3.1 9.1 7.8
Rentedekningsgrad 2.9 14.5 20.3 49.9 12.8
Gjeldsgrad 7.6 2.3 2.1 3.2 2.5
Total kapitalrentabilitet 1.6 8.6 11.9 27.6 24.8
Signatur
05.03.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex