Elektriker Øst AS
Juridisk navn:  Elektriker Øst AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90054965
Gamle Riksvei 49C Gamle Riksvei 49C Fax:
3057 Solbergelva 3057 Solbergelva
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 987898062
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 2/5/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hedemarks Revisjonsbyrå AS
Utvikling:
Omsetning  
  
20.17%
Resultat  
  
-20.52%
Egenkapital  
  
46.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 21.476.000 17.871.000 12.248.000 16.464.000 13.755.000
Resultat: 1.526.000 1.920.000 -499.000 305.000 601.000
Egenkapital: 1.964.000 1.340.000 209.000 685.000 469.000
Regnskap for  Elektriker Øst AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 21.476.000 17.871.000 12.248.000 16.464.000 13.755.000
Driftskostnader -19.936.000 -15.919.000 -12.705.000 -16.118.000 -13.133.000
Driftsresultat 1.541.000 1.952.000 -455.000 347.000 621.000
Finansinntekter 15.000 12.000 9.000 10.000 10.000
Finanskostnader -29.000 -45.000 -52.000 -52.000 -30.000
Finans -14.000 -33.000 -43.000 -42.000 -20.000
Resultat før skatt 1.526.000 1.920.000 -499.000 305.000 601.000
Skattekostnad -402.000 -388.000 23.000 -88.000 -185.000
Årsresultat 1.124.000 1.532.000 -476.000 216.000 415.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 417.000 722.000 1.030.000 902.000 336.000
Sum omløpsmidler 6.013.000 5.606.000 2.799.000 3.845.000 4.075.000
Sum eiendeler 6.430.000 6.328.000 3.829.000 4.747.000 4.411.000
Sum opptjent egenkapital 1.863.000 1.239.000 107.000 584.000 367.000
Sum egenkapital 1.964.000 1.340.000 209.000 685.000 469.000
Sum langsiktig gjeld 283.000 487.000 683.000 593.000 237.000
Sum kortsiktig gjeld 4.183.000 4.501.000 2.938.000 3.470.000 3.705.000
Sum gjeld og egenkapital 6.430.000 6.328.000 3.829.000 4.748.000 4.410.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.341.000 17.808.000 12.248.000 16.144.000 13.755.000
Andre inntekter 135.000 63.000 0 320.000 0
Driftsinntekter 21.476.000 17.871.000 12.248.000 16.464.000 13.755.000
Varekostnad -8.217.000 -5.458.000 -4.190.000 -6.129.000 -5.549.000
Lønninger -8.392.000 -7.526.000 -6.263.000 -7.451.000 -5.736.000
Avskrivning -254.000 -285.000 -284.000 -193.000 -107.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.073.000 -2.650.000 -1.968.000 -2.345.000 -1.741.000
Driftskostnader -19.936.000 -15.919.000 -12.705.000 -16.118.000 -13.133.000
Driftsresultat 1.541.000 1.952.000 -455.000 347.000 621.000
Finansinntekter 15.000 12.000 9.000 10.000 10.000
Finanskostnader -29.000 -45.000 -52.000 -52.000 -30.000
Finans -14.000 -33.000 -43.000 -42.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -400.000 0 0 -400.000
Årsresultat 1.124.000 1.532.000 -476.000 216.000 415.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 44.000 74.000 55.000 89.000 22.000
Sum varige driftsmidler 343.000 598.000 881.000 755.000 286.000
Sum finansielle anleggsmidler 74.000 124.000 149.000 148.000 49.000
Sum anleggsmidler 417.000 722.000 1.030.000 902.000 336.000
Varebeholdning 225.000 250.000 316.000 366.000 420.000
Kundefordringer 3.058.000 3.458.000 1.852.000 1.754.000 2.141.000
Andre fordringer 247.000 278.000 313.000 369.000 225.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.483.000 1.620.000 318.000 1.356.000 1.289.000
Sum omløpsmidler 6.013.000 5.606.000 2.799.000 3.845.000 4.075.000
Sum eiendeler 6.430.000 6.328.000 3.829.000 4.747.000 4.411.000
Sum opptjent egenkapital 1.863.000 1.239.000 107.000 584.000 367.000
Sum egenkapital 1.964.000 1.340.000 209.000 685.000 469.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 6.000 0 23.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 283.000 487.000 683.000 593.000 237.000
Leverandørgjeld 930.000 882.000 845.000 580.000 552.000
Betalbar skatt 408.000 382.000 0 66.000 185.000
Skyldig offentlige avgifter 1.532.000 1.547.000 834.000 940.000 960.000
Utbytte -500.000 -400.000 0 0 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 813.000 1.290.000 1.259.000 1.884.000 1.608.000
Sum kortsiktig gjeld 4.183.000 4.501.000 2.938.000 3.470.000 3.705.000
Sum gjeld og egenkapital 6.430.000 6.328.000 3.829.000 4.748.000 4.410.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.830.000 1.105.000 -139.000 375.000 370.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.4 1.2 0.8 1.1 1.0
Soliditet 30.5 21.2 5.5 14.4 10.6
Resultatgrad 7.2 10.9 -3.7 2.1 4.5
Rentedekningsgrad 53.1 43.4 -8.8 6.9 21.0
Gjeldsgrad 2.3 3.7 17.3 5.9 8.4
Total kapitalrentabilitet 24.2 3 -11.6 7.5 14.3
Signatur
31.01.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
31.01.2017
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex