Elektriker1 Romerike As
Juridisk navn:  Elektriker1 Romerike As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90666444
Bibliotekgata 30 Bibliotekgata 30 Fax:
1473 Lørenskog 1473 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 999056253
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 10/21/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13.6%
Resultat  
  
-20.19%
Egenkapital  
  
7.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 16.802.000 14.791.000 14.122.000 12.468.000 14.846.000
Resultat: 2.443.000 3.061.000 688.000 1.967.000 3.735.000
Egenkapital: 6.162.000 5.757.000 4.999.000 4.496.000 4.066.000
Regnskap for  Elektriker1 Romerike As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 16.802.000 14.791.000 14.122.000 12.468.000 14.846.000
Driftskostnader -14.380.000 -11.745.000 -13.445.000 -10.512.000 -11.118.000
Driftsresultat 2.424.000 3.046.000 676.000 1.956.000 3.728.000
Finansinntekter 22.000 18.000 12.000 12.000 7.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 -1.000 -1.000 0
Finans 19.000 16.000 11.000 11.000 7.000
Resultat før skatt 2.443.000 3.061.000 688.000 1.967.000 3.735.000
Skattekostnad -538.000 -804.000 -184.000 -537.000 -1.010.000
Årsresultat 1.905.000 2.257.000 504.000 1.430.000 2.724.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 144.000 27.000 75.000 206.000 278.000
Sum omløpsmidler 9.336.000 8.414.000 7.539.000 6.072.000 7.233.000
Sum eiendeler 9.480.000 8.441.000 7.614.000 6.278.000 7.511.000
Sum opptjent egenkapital 6.132.000 5.727.000 4.969.000 4.466.000 4.036.000
Sum egenkapital 6.162.000 5.757.000 4.999.000 4.496.000 4.066.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 0 22.000
Sum kortsiktig gjeld 3.319.000 2.684.000 2.613.000 1.782.000 3.424.000
Sum gjeld og egenkapital 9.481.000 8.441.000 7.613.000 6.278.000 7.512.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.740.000 14.791.000 14.058.000 12.468.000 14.846.000
Andre inntekter 62.000 0 64.000 0 1.000
Driftsinntekter 16.802.000 14.791.000 14.122.000 12.468.000 14.846.000
Varekostnad -6.133.000 -4.808.000 -6.363.000 -3.948.000 -5.426.000
Lønninger -6.777.000 -5.686.000 -5.726.000 -4.995.000 -4.713.000
Avskrivning -57.000 -47.000 -47.000 -47.000 -39.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.413.000 -1.204.000 -1.309.000 -1.522.000 -940.000
Driftskostnader -14.380.000 -11.745.000 -13.445.000 -10.512.000 -11.118.000
Driftsresultat 2.424.000 3.046.000 676.000 1.956.000 3.728.000
Finansinntekter 22.000 18.000 12.000 12.000 7.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 -1.000 -1.000 0
Finans 19.000 16.000 11.000 11.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -1.000.000
Årsresultat 1.905.000 2.257.000 504.000 1.430.000 2.724.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 144.000 27.000 75.000 122.000 169.000
Sum varige driftsmidler 144.000 27.000 75.000 122.000 169.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 84.000 109.000
Sum anleggsmidler 144.000 27.000 75.000 206.000 278.000
Varebeholdning 150.000 0 0 0 0
Kundefordringer 3.501.000 3.456.000 3.615.000 1.809.000 2.934.000
Andre fordringer 2.000 2.000 22.000 20.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.683.000 4.956.000 3.902.000 4.243.000 4.280.000
Sum omløpsmidler 9.336.000 8.414.000 7.539.000 6.072.000 7.233.000
Sum eiendeler 9.480.000 8.441.000 7.614.000 6.278.000 7.511.000
Sum opptjent egenkapital 6.132.000 5.727.000 4.969.000 4.466.000 4.036.000
Sum egenkapital 6.162.000 5.757.000 4.999.000 4.496.000 4.066.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000 0 22.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 0 22.000
Leverandørgjeld 880.000 30.000 572.000 150.000 173.000
Betalbar skatt 538.000 805.000 183.000 559.000 998.000
Skyldig offentlige avgifter 1.202.000 1.193.000 957.000 566.000 765.000
Utbytte 0 0 0 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 698.000 656.000 902.000 507.000 488.000
Sum kortsiktig gjeld 3.319.000 2.684.000 2.613.000 1.782.000 3.424.000
Sum gjeld og egenkapital 9.481.000 8.441.000 7.613.000 6.278.000 7.512.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.017.000 5.730.000 4.926.000 4.290.000 3.809.000
Likviditetsgrad 1 2.8 3.1 2.9 3.4 2.1
Likviditetsgrad 2 2.8 3.1 2.9 3.5 2.2
Soliditet 6 68.2 65.7 71.6 54.1
Resultatgrad 14.4 20.6 4.8 15.7 25.1
Rentedekningsgrad 8 1 6 1968.0
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.5 0.4 0.8
Total kapitalrentabilitet 25.8 36.3 9 31.3 49.7
Signatur
30.10.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex