Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elektriker1 Brønnøysund As
Juridisk navn:  Elektriker1 Brønnøysund As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75020274
Postboks 204 Storgata 23 Fax:
8901 Brønnøysund 8900 Brønnøysund
Fylke: Kommune:
Nordland Brønnøy
Org.nr: 919774541
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 10/19/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 8.052.000
Resultat: -366.000
Egenkapital: -264.000
Regnskap for  Elektriker1 Brønnøysund As
Resultat 2018
Driftsinntekter 8.052.000
Driftskostnader -8.399.000
Driftsresultat -347.000
Finansinntekter 25.000
Finanskostnader -46.000
Finans -21.000
Resultat før skatt -366.000
Skattekostnad -147.000
Årsresultat -514.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 347.000
Sum omløpsmidler 461.000
Sum eiendeler 808.000
Sum opptjent egenkapital -514.000
Sum egenkapital -264.000
Sum langsiktig gjeld 301.000
Sum kortsiktig gjeld 771.000
Sum gjeld og egenkapital 808.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.031.000
Andre inntekter 21.000
Driftsinntekter 8.052.000
Varekostnad -2.577.000
Lønninger -4.436.000
Avskrivning -95.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.406.000
Driftskostnader -8.399.000
Driftsresultat -347.000
Finansinntekter 25.000
Finanskostnader -46.000
Finans -21.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -514.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 97.000
Sum varige driftsmidler 97.000
Sum finansielle anleggsmidler 250.000
Sum anleggsmidler 347.000
Varebeholdning 315.000
Kundefordringer 429.000
Andre fordringer 32.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 171.000
Sum omløpsmidler 461.000
Sum eiendeler 808.000
Sum opptjent egenkapital -514.000
Sum egenkapital -264.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 366.000
Sum langsiktig gjeld 301.000
Leverandørgjeld 126.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 237.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 42.000
Sum kortsiktig gjeld 771.000
Sum gjeld og egenkapital 808.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -310.000
Likviditetsgrad 1 0.6
Likviditetsgrad 2 0.2
Soliditet -32.7
Resultatgrad -4.3
Rentedekningsgrad -7.5
Gjeldsgrad -4.1
Total kapitalrentabilitet -39.9
Signatur
24.10.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
24.10.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex