Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elektra Norge AS
Juridisk navn:  Elektra Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69314500
Ferjestedsveien 1 Ferjestedsveien 1 Fax: 69314501
1606 Fredrikstad 1606 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 994185292
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/31/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Center Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.37%
Resultat  
  
-47.77%
Egenkapital  
  
120.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.674.000 5.785.000 4.376.000 2.178.000 1.902.000
Resultat: 1.041.000 1.993.000 1.233.000 664.000 344.000
Egenkapital: 1.485.000 673.000 339.000 202.000 144.000
Regnskap for  Elektra Norge AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.674.000 5.785.000 4.376.000 2.178.000 1.902.000
Driftskostnader -5.633.000 -3.790.000 -3.142.000 -1.511.000 -1.548.000
Driftsresultat 1.041.000 1.994.000 1.234.000 668.000 354.000
Finansinntekter 0 0 38.000 9.000 15.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -39.000 -13.000 -26.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -4.000 -11.000
Resultat før skatt 1.041.000 1.993.000 1.233.000 664.000 344.000
Skattekostnad -229.000 -458.000 -296.000 -166.000 -93.000
Årsresultat 811.000 1.534.000 937.000 498.000 251.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.746.000 3.196.000 2.755.000 912.000 779.000
Sum eiendeler 2.746.000 3.196.000 2.755.000 912.000 779.000
Sum opptjent egenkapital 1.385.000 573.000 239.000 102.000 44.000
Sum egenkapital 1.485.000 673.000 339.000 202.000 144.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.261.000 2.523.000 2.417.000 711.000 635.000
Sum gjeld og egenkapital 2.746.000 3.196.000 2.756.000 913.000 779.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.674.000 5.785.000 4.376.000 2.178.000 1.902.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.674.000 5.785.000 4.376.000 2.178.000 1.902.000
Varekostnad -3.957.000 -3.255.000 -2.957.000 -1.329.000 -1.397.000
Lønninger -17.000 -177.000 -97.000 -98.000 -98.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.659.000 -358.000 -88.000 -84.000 -53.000
Driftskostnader -5.633.000 -3.790.000 -3.142.000 -1.511.000 -1.548.000
Driftsresultat 1.041.000 1.994.000 1.234.000 668.000 354.000
Finansinntekter 0 0 38.000 9.000 15.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -39.000 -13.000 -26.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -4.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.200.000 -800.000 -440.000 -240.000
Årsresultat 811.000 1.534.000 937.000 498.000 251.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 362.000 922.000 570.000 10.000 0
Kundefordringer 450.000 727.000 1.921.000 511.000 736.000
Andre fordringer 988.000 498.000 5.000 31.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 946.000 1.049.000 259.000 360.000 38.000
Sum omløpsmidler 2.746.000 3.196.000 2.755.000 912.000 779.000
Sum eiendeler 2.746.000 3.196.000 2.755.000 912.000 779.000
Sum opptjent egenkapital 1.385.000 573.000 239.000 102.000 44.000
Sum egenkapital 1.485.000 673.000 339.000 202.000 144.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 211.000 162.000 942.000 90.000 163.000
Betalbar skatt 229.000 458.000 296.000 166.000 93.000
Skyldig offentlige avgifter 225.000 254.000 370.000 6.000 130.000
Utbytte 0 -1.200.000 -800.000 -440.000 -240.000
Annen kortsiktig gjeld 596.000 1.649.000 809.000 449.000 249.000
Sum kortsiktig gjeld 1.261.000 2.523.000 2.417.000 711.000 635.000
Sum gjeld og egenkapital 2.746.000 3.196.000 2.756.000 913.000 779.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.485.000 673.000 338.000 201.000 144.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.3 1.1 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.9 0.9 0.9 1.3 1.3
Soliditet 54.1 21.1 12.3 22.1 18.5
Resultatgrad 15.6 34.5 28.2 30.7 18.6
Rentedekningsgrad 1 1 31.6 51.4 14.2
Gjeldsgrad 0.8 3.7 7.1 3.5 4.4
Total kapitalrentabilitet 37.9 62.4 46.2 74.2 47.4
Signatur
18.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex