Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elektra Kongsvinger As
Juridisk navn:  Elektra Kongsvinger As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21390816
Brugata 42 Brugata 42 Fax:
2212 Kongsvinger 2212 Kongsvinger
Fylke: Kommune:
Innlandet Kongsvinger
Org.nr: 996791637
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/30/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Resultat Regnskap Kongsvinger As
Utvikling:
Omsetning  
  
-43.93%
Resultat  
  
138.71%
Egenkapital  
  
5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 952.000 1.698.000 1.669.000 1.157.000 1.452.000
Resultat: 12.000 -31.000 14.000 -58.000 289.000
Egenkapital: 252.000 240.000 271.000 257.000 309.000
Regnskap for  Elektra Kongsvinger As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 952.000 1.698.000 1.669.000 1.157.000 1.452.000
Driftskostnader -938.000 -1.723.000 -1.616.000 -1.214.000 -1.162.000
Driftsresultat 15.000 -25.000 53.000 -57.000 290.000
Finansinntekter 0 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -4.000 -9.000 -39.000 -1.000 -2.000
Finans -4.000 -7.000 -38.000 0 -1.000
Resultat før skatt 12.000 -31.000 14.000 -58.000 289.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -63.000
Årsresultat 12.000 -31.000 14.000 -52.000 226.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 128.000 16.000 19.000 55.000 57.000
Sum omløpsmidler 358.000 421.000 451.000 338.000 507.000
Sum eiendeler 486.000 437.000 470.000 393.000 564.000
Sum opptjent egenkapital 152.000 140.000 171.000 157.000 209.000
Sum egenkapital 252.000 240.000 271.000 257.000 309.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 6.000
Sum kortsiktig gjeld 234.000 198.000 199.000 137.000 249.000
Sum gjeld og egenkapital 486.000 438.000 470.000 394.000 564.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 952.000 1.693.000 1.669.000 1.157.000 1.452.000
Andre inntekter 1.000 4.000 0 0 0
Driftsinntekter 952.000 1.698.000 1.669.000 1.157.000 1.452.000
Varekostnad -353.000 -978.000 -1.026.000 -739.000 -690.000
Lønninger -105.000 -302.000 -300.000 -183.000 -121.000
Avskrivning -15.000 -23.000 -6.000 -22.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -465.000 -420.000 -284.000 -270.000 -344.000
Driftskostnader -938.000 -1.723.000 -1.616.000 -1.214.000 -1.162.000
Driftsresultat 15.000 -25.000 53.000 -57.000 290.000
Finansinntekter 0 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -4.000 -9.000 -39.000 -1.000 -2.000
Finans -4.000 -7.000 -38.000 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 12.000 -31.000 14.000 -52.000 226.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 128.000 16.000 19.000 55.000 57.000
Sum varige driftsmidler 128.000 16.000 19.000 55.000 57.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 128.000 16.000 19.000 55.000 57.000
Varebeholdning 283.000 272.000 309.000 252.000 157.000
Kundefordringer 26.000 27.000 13.000 76.000 51.000
Andre fordringer 14.000 10.000 6.000 0 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 35.000 111.000 123.000 11.000 295.000
Sum omløpsmidler 358.000 421.000 451.000 338.000 507.000
Sum eiendeler 486.000 437.000 470.000 393.000 564.000
Sum opptjent egenkapital 152.000 140.000 171.000 157.000 209.000
Sum egenkapital 252.000 240.000 271.000 257.000 309.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 6.000
Leverandørgjeld 129.000 57.000 21.000 35.000 55.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 57.000
Skyldig offentlige avgifter 14.000 66.000 101.000 18.000 77.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 91.000 75.000 77.000 83.000 60.000
Sum kortsiktig gjeld 234.000 198.000 199.000 137.000 249.000
Sum gjeld og egenkapital 486.000 438.000 470.000 394.000 564.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 124.000 223.000 252.000 201.000 258.000
Likviditetsgrad 1 1.5 2.1 2.3 2.5 2.0
Likviditetsgrad 2 0.3 0.8 0.7 0.7 1.5
Soliditet 51.9 54.8 57.7 65.2 54.8
Resultatgrad 1.6 -1.5 3.2 -4.9 20.0
Rentedekningsgrad 3.8 -2.8 1.4 -56.0 145.5
Gjeldsgrad 0.9 0.8 0.7 0.5 0.8
Total kapitalrentabilitet 3.1 -5.3 11.5 -14.2 51.6
Signatur
09.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.01.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex