Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elektor Installasjon AS
Juridisk navn:  Elektor Installasjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62582100
Postboks 64 Romedalsvegen 18 Fax: 62582191
2336 Stange 2335 Stange
Fylke: Kommune:
Innlandet Stange
Org.nr: 987902523
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 2/17/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Lokal Revisjon AS
Regnskapsfører: Stange Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.12%
Resultat  
  
-27.95%
Egenkapital  
  
4.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 21.788.000 26.288.000 23.078.000 22.036.000 20.895.000
Resultat: 1.088.000 1.510.000 616.000 1.414.000 2.459.000
Egenkapital: 2.532.000 2.414.000 1.996.000 1.961.000 1.354.000
Regnskap for  Elektor Installasjon AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 21.788.000 26.288.000 23.078.000 22.036.000 20.895.000
Driftskostnader -20.721.000 -24.775.000 -22.439.000 -20.580.000 -18.407.000
Driftsresultat 1.067.000 1.512.000 639.000 1.457.000 2.489.000
Finansinntekter 22.000 13.000 23.000 5.000 5.000
Finanskostnader 0 -15.000 -46.000 -48.000 -35.000
Finans 22.000 -2.000 -23.000 -43.000 -30.000
Resultat før skatt 1.088.000 1.510.000 616.000 1.414.000 2.459.000
Skattekostnad -270.000 -392.000 -181.000 -407.000 -682.000
Årsresultat 819.000 1.118.000 434.000 1.007.000 1.777.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 471.000 252.000 278.000 100.000 132.000
Sum omløpsmidler 6.941.000 6.967.000 6.314.000 6.418.000 7.088.000
Sum eiendeler 7.412.000 7.219.000 6.592.000 6.518.000 7.220.000
Sum opptjent egenkapital 2.432.000 2.314.000 1.896.000 1.861.000 1.254.000
Sum egenkapital 2.532.000 2.414.000 1.996.000 1.961.000 1.354.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.880.000 4.806.000 4.597.000 4.557.000 5.866.000
Sum gjeld og egenkapital 7.412.000 7.220.000 6.593.000 6.518.000 7.220.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.788.000 26.288.000 23.078.000 22.036.000 20.638.000
Andre inntekter 0 0 0 0 257.000
Driftsinntekter 21.788.000 26.288.000 23.078.000 22.036.000 20.895.000
Varekostnad -7.781.000 -11.310.000 -9.715.000 -9.413.000 -8.413.000
Lønninger -8.598.000 -9.303.000 -8.855.000 -8.159.000 -6.639.000
Avskrivning -53.000 -51.000 -29.000 -6.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.289.000 -4.111.000 -3.840.000 -3.002.000 -3.350.000
Driftskostnader -20.721.000 -24.775.000 -22.439.000 -20.580.000 -18.407.000
Driftsresultat 1.067.000 1.512.000 639.000 1.457.000 2.489.000
Finansinntekter 22.000 13.000 23.000 5.000 5.000
Finanskostnader 0 -15.000 -46.000 -48.000 -35.000
Finans 22.000 -2.000 -23.000 -43.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -700.000 -700.000 -400.000 -400.000 -800.000
Årsresultat 819.000 1.118.000 434.000 1.007.000 1.777.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 55.000 52.000 80.000 90.000 116.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 417.000 183.000 165.000 10.000 16.000
Sum varige driftsmidler 417.000 183.000 165.000 10.000 16.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 17.000 33.000 0 0
Sum anleggsmidler 471.000 252.000 278.000 100.000 132.000
Varebeholdning 643.000 659.000 418.000 477.000 500.000
Kundefordringer 3.332.000 3.490.000 2.955.000 3.924.000 3.196.000
Andre fordringer 51.000 31.000 72.000 51.000 157.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.915.000 2.788.000 2.869.000 1.967.000 3.235.000
Sum omløpsmidler 6.941.000 6.967.000 6.314.000 6.418.000 7.088.000
Sum eiendeler 7.412.000 7.219.000 6.592.000 6.518.000 7.220.000
Sum opptjent egenkapital 2.432.000 2.314.000 1.896.000 1.861.000 1.254.000
Sum egenkapital 2.532.000 2.414.000 1.996.000 1.961.000 1.354.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 639.000 350.000 924.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.304.000 1.236.000 1.109.000 1.189.000 1.401.000
Betalbar skatt 272.000 364.000 171.000 381.000 604.000
Skyldig offentlige avgifter 1.340.000 1.513.000 1.369.000 1.321.000 1.386.000
Utbytte -700.000 -700.000 -400.000 -400.000 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 1.263.000 992.000 908.000 915.000 751.000
Sum kortsiktig gjeld 4.880.000 4.806.000 4.597.000 4.557.000 5.866.000
Sum gjeld og egenkapital 7.412.000 7.220.000 6.593.000 6.518.000 7.220.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.061.000 2.161.000 1.717.000 1.861.000 1.222.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.2
Soliditet 34.2 33.4 30.3 30.1 18.8
Resultatgrad 4.9 5.8 2.8 6.6 11.9
Rentedekningsgrad 100.8 13.9 30.5 71.3
Gjeldsgrad 1.9 2 2.3 2.3 4.3
Total kapitalrentabilitet 14.7 21.1 1 22.4 34.5
Signatur
27.06.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
27.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex