Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elek Holding AS
Juridisk navn:  Elek Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90792840
C/O Skogen Trond Trolldalen Trolldalen Fax:
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 990654735
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/20/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Abacus Økonomitjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-161.25%
Egenkapital  
  
-11.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -411.000 671.000 29.000 245.000 -135.000
Egenkapital: 4.689.000 5.304.000 5.326.000 5.496.000 5.267.000
Regnskap for  Elek Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -83.000 -68.000 -71.000 -99.000 -92.000
Driftsresultat -83.000 -68.000 -71.000 -99.000 -92.000
Finansinntekter -243.000 822.000 152.000 349.000 -42.000
Finanskostnader -85.000 -84.000 -51.000 -5.000 -1.000
Finans -328.000 738.000 101.000 344.000 -43.000
Resultat før skatt -411.000 671.000 29.000 245.000 -135.000
Skattekostnad -14.000 -22.000 0 -16.000 13.000
Årsresultat -426.000 649.000 29.000 229.000 -122.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 411.000 446.000 485.000 521.000 867.000
Sum omløpsmidler 4.341.000 4.936.000 4.841.000 4.993.000 4.923.000
Sum eiendeler 4.752.000 5.382.000 5.326.000 5.514.000 5.790.000
Sum opptjent egenkapital 4.589.000 5.204.000 5.226.000 5.396.000 5.167.000
Sum egenkapital 4.689.000 5.304.000 5.326.000 5.496.000 5.267.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 63.000 77.000 0 18.000 523.000
Sum gjeld og egenkapital 4.752.000 5.381.000 5.326.000 5.514.000 5.790.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -83.000 -68.000 -71.000 -99.000 -92.000
Driftskostnader -83.000 -68.000 -71.000 -99.000 -92.000
Driftsresultat -83.000 -68.000 -71.000 -99.000 -92.000
Finansinntekter -243.000 822.000 152.000 349.000 -42.000
Finanskostnader -85.000 -84.000 -51.000 -5.000 -1.000
Finans -328.000 738.000 101.000 344.000 -43.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -190.000 -670.000 -200.000 0 -500.000
Årsresultat -426.000 649.000 29.000 229.000 -122.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 411.000 446.000 485.000 521.000 867.000
Sum anleggsmidler 411.000 446.000 485.000 521.000 867.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 35.000 27.000 18.000 5.000 32.000
Sum investeringer 3.895.000 4.455.000 4.364.000 3.912.000 4.062.000
Kasse, bank 412.000 454.000 458.000 1.075.000 829.000
Sum omløpsmidler 4.341.000 4.936.000 4.841.000 4.993.000 4.923.000
Sum eiendeler 4.752.000 5.382.000 5.326.000 5.514.000 5.790.000
Sum opptjent egenkapital 4.589.000 5.204.000 5.226.000 5.396.000 5.167.000
Sum egenkapital 4.689.000 5.304.000 5.326.000 5.496.000 5.267.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 500.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 17.000 0 0 1.000 9.000
Betalbar skatt 14.000 22.000 0 16.000 13.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -190.000 -670.000 -200.000 0 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 0 56.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 63.000 77.000 0 18.000 523.000
Sum gjeld og egenkapital 4.752.000 5.381.000 5.326.000 5.514.000 5.790.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.278.000 4.859.000 4.841.000 4.975.000 4.400.000
Likviditetsgrad 1 68.9 64.1 277.4 9.4
Likviditetsgrad 2 68.9 64.1 0 277.4 9.5
Soliditet 98.7 98.6 1 99.7 91.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.8 -1.4 50.0 -134.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet -6.9 1 1.5 4.5 -2.3
Signatur
11.01.2007
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.01.2007
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex